2021-03-31 ​Energibolag tar avstånd mot tvångsarbete i produktion https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/solceller-uppsala-forskning-lagring.jpg

​Energibolag tar avstånd mot tvångsarbete i produktion

Genrebild. Bildkälla: Pixabay / blickpixel / creativecommons
Genrebild. Bildkälla: Pixabay / blickpixel / creativecommons
Energi
Industri

I medierna under mars framkom att det pågår tvångsarbete i Kina vid produktion av solpaneler. I ett pressmeddelande uttrycker Jönköping Energi att man tar avstånd från det.

”Vi har gjort allt vi kan för att välja leverantörer som har högt anseende när det gäller etik och andra hållbarhetsparametrar såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik,” säger Margareta Karsberg, hållbarhetsansvarig på Jönköping Energi, i pressmeddelandet.

Under mars framkom det uppgifter i media om tvångsarbete i samband med tillverkning av solceller i Kina. Det var uppgifter om att arbetare på fabriker i Xinjiang-provinsen, där merparten av världens solpaneler tillverkas, tvingades till arbete.

”Uppgifterna om tvångsarbete är såklart mycket upprörande, säger Margareta Karsberg. När vi väljer leverantör ställer vi krav enligt vår uppförandekod, som bland annat är baserad på FN:s 10 Global Compact principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.”

Sedan 2017 har Jönköping Energi sålt cirka 350 solcellsanläggningar i Jönköpingsregionen. Både paneler och merparten av kringutrustningen för solcellerna tillverkas i Kina.

”Vi har valt en leverantör som under lång tid varit högt värderad enligt solar scorecard. Verktyget solar scorecard anger bland annat solcellspanelers prestanda, hållbarhet, hur de är producerade och kapacitet i fabrik hos leverantören. Genom att välja bland de som är bäst rankade minimerar vi riskerna att några oegentligheter förekommer,” säger Margareta Karsberg.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!