2021-03-01 Sveriges inköpschefsindex för industrin sjönk i februari https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/worker-5736096_1920.jpg

Sveriges inköpschefsindex för industrin sjönk i februari

Industri

Industrindexet för industrin sjönk i februari till 61,6 från uppreviderade 62,5 månaden före, visar inköpschefsindex från Swedbank/Silf. Siffran är långt över det historiska snittet på 54,5.

”Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång svarade för största negativa bidraget till PMI-total (2,5 indexenheter) och nådde den lägsta nivån på sex månader medan delindex för produktion drog ned med 0,3 indexenheter. Leveranstider och sysselsättning steg i februari och bidrog med vardera en indexenhet där indexet för leveranstider noterades till rekordhöga 81,2.

Index för planerad produktion sjönk marginellt i februari till 72,5. Det är andra månaden i rad som indexet är över 70-nivån, vilket visar på en utbredd optimism i tillverkningsindustrin att öka produktionen under det närmaste halvåret. Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 82,9 i februari från 78,7 i januari och nådde den högsta nivån sedan hösten 2004.

”Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser men även utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket
på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet”, säger Jörgen Kennemar.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!