2020-11-30 Genombrott för att utvinna metanol ut masugnsgas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/ydlns03wmwkt4mjm8wl5.jpg

Genombrott för att utvinna metanol ut masugnsgas

Projekt FReSME
Projekt FReSME har börjat att producera metanol från masugnsgas. Från vänster Thomas Olsson, Swerim, Ola Sommerset Risdal, CRI & Eric van Dijk, NTO. Foto: Swerim
Industri

Forskningsprojektet FReSMe har skapat ett genombrott i den cirkulära industritekniken genom att utvinna ett ton metanol per dag ur masugnsgas.
Försöken har utförts på metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå.

I projektet ingår två stålverk, SSAB och Tata Steel, som genom forskningen fått svar på frågan om hur metanol, med rätt teknik, effektivt kan utvinnas ur överskottsgaserna från stålproduktion. Samtidigt som klimatavtrycket minskar vid stålproduktionen tillverkas ett alternativ till fossila bränslen, till exempel för sjöfarten.

FReSMe-konceptet bygger på STEPWISE-tekniken, utvecklad av det nederländska forskningsinstitutet TNO för att fånga upp koldioxiden i masugnsgas på ett energieffektivt sätt och omvandla den till vätgas. Både koldioxid och väte används för att tillverka metanol enligt den teknik som isländska bolaget Carbon Recycling International utvecklat. I produktionen av metanol har projektet använt grön vätgas, som produceras genom elektrolys av vatten vid tillverkningen av metanol. Eventuellt överskott av koldioxid fångas upp och lagras.

Tekniken som utvecklats går lätt att skala upp och kan användas av befintliga stålverk. Metanolen som tillverkas går att sälja och skapar ett positivt affärsincitament för stålindustrin, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Metanol framställd med FReSMe-tekniken ska under våren användas för att driva Stena Germanica-färjan mellan Göteborg och Kiel. Stena började redan 2015 konvertera just denna färja till metanoldrift för att få ner sina utsläpp och till våren sker jungfrufärden med metanol som ”återvunnits” ur överskottsgas från stålverk.

Dagens stålproduktion står för 6–8 procent av det globala koldioxdutsläppen. Mellan 1,6 – 2 ton koldioxid släpps ut per tillverkat ton stål. EU-kommissionen har pekat ut stålindustrin som ett av sina viktigaste områden för teknologiska forskningssatsningar med det uttalade målet att skapa industriprocesser som minskar koldioxidavtrycket.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!