2020-10-21 Industrifacken säger nej till avtalsförslaget https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/skf1.jpg

Industrifacken säger nej till avtalsförslaget

Foto: SKF
Foto: SKF
Industri
Tillverkning

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena.
Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent.

Facken inom industrin, GS, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Livs, skriver i sitt svar att avtalsvärdet är oacceptabelt lågt. De anser att den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften ger stöd för en löneökningstakt.
Dessutom saknar hemställan nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, vab-tillägg på de avtalsområden där det krävs och en låglönesatsning för LO-förbunden.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin måste avtalsvärdet vara väsentligt högre.

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 oktober då nuvarande avtal löper ut.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!