2019-06-10 Miljarder till biobaserad industri https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/haraholmen-pitea-webb.jpg

Miljarder till biobaserad industri

Haraholmen utanför Piteå. Bild: Piteå Science Park
Industri

BIOBASE-klustret bestående av SunPine, Lindbäcks, Lundqvist Trävaru, Piteå Port & Hub (hamn), Piteå Kommun och Pite Energi. Nu satsar de tillsammans nära 1,4 miljarder kronor i Haraholmen Piteå.

Haraholmen utanför Piteå är platsen som rymmer ett av Sveriges mest expansiva industriella centrum. Ett biobaserat kluster av företag som alla hämtar råvaran ur det hållbara svenska skogsbruket. På kort tid har nya fabriker etablerats eller beslutats byggas och nya delar av industriområdet förbereds nu för nya etableringar.
– Det är en häftig satsning som visar på en stark framtidstro, säger Jonas Lindberg, ordförande för Piteå Science Park i ett pressmeddelande.

Viktigt rent strategiskt

Kommunen ser också området som strategiskt viktigt:
– Närheten till två pappersbruk, skogen i sig självt förstås och en hamn gör Haraholmen till en exklusiv plats för etableringar i den här sektorn. Här ryms allt från Lindbäcks toppmoderna fabrik för modulbyggda flerfamiljshus i trä till SunPines världsunika talldiesel, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun.

Hållbart tänk

Flera i det biobaserade klustret sitter också direkt eller indirekt ihop med varandra rent industriellt.
– SunPine tillverkar sin talldiesel av talloljan som är en restprodukt från sulfatpappersbruken, i sin tur värmer SunPine via fjärrvärme upp grannen Lindbäcks fabrik. Ett innovativt och hållbart tänk i flera led ryms inom klustret, säger Anders Lundkvist.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!