2019-02-05 Flaggskepp Bioraffinaderi – en lönsam investering https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/bioraff-webb.jpg

Flaggskepp Bioraffinaderi – en lönsam investering

Foto: RISE Processum
Foto: RISE Processum
Industri
Reportage

En världsunik bioraffinaderianläggning kan bli verklighet, i Örnsköldsvik Sverige. Förstudien är klar och visar på en god ekonomisk förutsättning, men det finns fortfarande viktiga, obesvarade frågor.

RISE Processum, en del av division RISE Bioeconomy, blev tillfrågade av en grupp företag med Domsjö Fabriker i spetsen, att titta på förutsättningarna för ett storskaligt bioraffinaderi. Initiativet stöds av 13 företag som representerar skogsägare, skogs- kemi- och detaljhandelsföretag.

– Tanken är bland annat att ta del av den kunskap, process och grund som idag drivs och utvecklas vid Domsjö Fabriker. Anläggningen kan även byggas på andra platser, men det finns flera fördelar med Örnsköldsvik, berättar Jonas Joelsson projektledare på RISE Processum.

Etablerad industri banar väg för nya investeringar

I Örnsköldsvik vid Domsjö Fabriker finns bland annat redan en industrisite med etablerad infrastruktur, lokal och regional stark kompetens just om den sulfit-baserade process som man undersöker.

– Förstudien var huvudsakligen positiv och pekade på en god ekonomisk förutsättning för en sådan här anläggning. Studien hade en budget på 10 miljoner kronor var rätt omfattande men det behövs en än mer detaljerad projektering för att lösa andra frågor.

Råvaran och ägarstrukturen viktiga frågor

Just nu är det Lars Winter, vd på Domsjö fabriker som har fått uppdraget att fortsätta med arbetet, att finansiera projekteringen och utveckla konsortiet. Det finns fortfarande en del saker att utreda för att gå vidare.

– För att detta ska bli verklighet måste två viktiga punkter tas i beaktande. En av dem är tillgången på råvara: hur ska råvaruförsörjningen lösas? Den andra är ägarstrukturen: på vilket sätt ska det lösas? Förutom det behövs även ordentliga markundersökningar för möjlig utbyggnation och nybyggnation, säger Joelsson.

Bygger på en sulfit-baserad process

I sin helhet beskriver Jonas Joelsson anläggningen som världsunik.

– Det kan man säga utan tvekan. Produktsammansättningen skulle vara unik. Konceptet bygger på en sulfit-baserad process, vilket ger andra möjligheter att ta ut biprodukter än i de flesta av dagens massabruk, som bygger på en sulfatprocess). Det har inte byggts en sulfit-baserad fabrik i den här skalan.

Men en världsunik anläggning bjuder självklart på sina utmaningar. En generell utmaning i branschen är att man behöver bygga i en större skala för att bli konkurrenskraftig och det i sig leder till potentiella inlåsningseffekter. Men trots utmaningarna, kan projektet öppna många dörrar för branschen – och Sverige.

– För Sverige skulle den här fabriken betyda en möjlighet att producera en ansenlig mängd förnybara produkter, ett betydande tillskott till drivmedelsanvändningen i Sverige. Sen skulle anläggningen även kunna bryta isen. Vi visar att det är möjligt med liknande projekt, symbolvärdet i sig tror jag är en viktig del.

– Idag finns ett momentum och en möjlighet man behöver ta vara på. Men det behövs stöd från både politiker och industri.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!