2019-01-29 Industriarbetsgivarna: ”Kravet strider mot industriförbundsprincipen” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/per-hidensten-webb.jpg

Industriarbetsgivarna: ”Kravet strider mot industriförbundsprincipen”

Per Hidesten. Fotograf: Håkan Flank
Per Hidesten. Fotograf: Håkan Flank
Industri
Transport & Logistik

Hamnarbetarförbundet sätter industriförbundsprincipen ur spel, det menar Industriarbetsgivarna som i ett pressmeddelande skriver att Hamnarbetarförbundets val ger en grogrund för inre stridigheter, facklig konkurrens och ett dåligt samverkansklimat.

En viktig komponent i den svenska modellen är den så kallade industriförbundsprincipen – en erkänd princip som innebär att man inom arbetarkollektivet tillämpar endast ett kollektivavtal per bransch. I Sverige tillämpas alltså ett kollektivavtal per fabrik, gruva eller industrianläggning.

– Vi ser industriförbundsprincipen som en viktig och avgörande orsak till att den svenska modellen har levererat goda villkor för arbetstagarsidan och förutsägbarhet och ordning och reda för arbetsgivarsidan, understryker Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Strejkar i 15 hamnar

Verksamheten och arbetsvillkoren i de svenska hamnarna regleras sedan länge av Hamn- och stuveriavtalet med Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet trotsar industriförbundsprincipen och strejkar i 15 hamnar runtom i landet. Hamnarbetarförbundet har avvisat ett bud från statliga medlare som hade gjort dem till kollektivavtalspart. Budet skulle ge Hamnarbetarförbundet de fackliga rättigheter som följer av arbetsrättslig lagstiftning, bland annat rätt att utse skyddsombud och bedriva fackligt arbete på arbetstid.

– Eftersom de tackat nej till budet som alltså hade gett dem ställning som kollektivavtalspart, drar vi slutsatsen att Hamnarbetarförbundets krav strider mot industriförbundsprincipen. Industriarbetsgivarna är inte part i konflikten, men våra exportberoende företag drabbas av konflikten i hamnen. I våra verksamheter är stabilitet av yttersta vikt och vi värnar därför om den svenska modellen, understryker de.

”Går stick i stäv med dagens svenska modell”

De konstaterar att industriförbundsprincipen skapar möjligheter för en lokal samverkan på ute på bruken och industrianläggningarna. En splittrad facklig organisationskultur – likt den som Hamnarbetarförbundet driver på – skulle inte bidra till samverkan lokalt, utan tvärtom utgöra en grogrund för inre stridigheter, facklig konkurrens och ett dåligt samverkansklimat.

– En arbetsplats där exempelvis arbetstidsregler och ersättningsregler skulle skilja sig åt och regleras i olika kollektivavtal med skilda partsställningar är en grogrund för konflikter och stora organisatoriska problem i verksamheten. Detta går stick i stäv med dagens svenska modell som är ämnad att bidra till produktivitet, konkurrenskraft och goda anställningsvillkor, avslutar de.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!