2018-11-06 Grönt ljus: ”Från flis till flygplan i Småland” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/flyg-fossilfritt-SAS-RISE.jpg

Grönt ljus: ”Från flis till flygplan i Småland”

Luleå tekniska universitet producerar biobränsle
Foto: Erik Forsberg
Flyg
Industri

Marknaden för bioflygbränsle är nyligen underutvecklad. I syfte att förbättra tillgången till hållbart flygdrivmedel, undertecknade KLM, Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland.

Energimyndigheten har idag beviljat konsortiets förstudieansökan och beslutat om att ekonomiskt stödja förstudien.

– För att klara omställningen till ett fossilfritt flyg har skogen en betydelsefull roll att spela. Tillsammans med våra partners har vi nu den kompetens som behövs för att komma framåt. Med finansiellt stöd av Energimyndigheten kan Sverige gå före i utvecklingen av ny teknik för att lösa en stor utmaning, säger Henrik Brodin, affärsutvecklare och projektledare för ett fossilfritt Södra i ett pressmeddelande.

Identifiera och utveckla det mest kvalificerade upplägget

Förstudieprojektet ”Från flis till flygplan i Småland” ska identifiera och utveckla det mest kvalificerade upplägget för en fungerande värdekedja av bioflygbränsleproduktion i Småland.

Tillsammans med parterna bakom avsiktsförklaringen, ingår även Research Institutes of Sweden (RISE) och Växjö Energi i projektet. RISE har det administrativa ansvaret för arbetet och samtliga involverade bidrar ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Projektet, som ska pågå i 20 månader med start den 2018-11-01, är uppdelat i sex ansvarsområden; teknikinventering, analys av råmaterial och geografi, teknik-ekonomisk analys av lokal produktion, efterfrågan och distribution samt affärsmodell och utförande. Beroende på expertis och sakkunnighet, tilldelas parterna olika ansvarsområden. Stödet från Energimyndigheten uppgår till 2, 6 miljoner kronor, utöver det går parterna in med egna medel.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!

2019-04-23 Preem öppnar ny automatstation https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/preem.jpg

Preem öppnar ny automatstation

Olja & Raffinaderier

Preem utökar sitt stationsnät i Göteborgs storstadsområde.

2019-04-23 Rikshem bygger 97 nya bostäder i Umeå https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/bygge-bygg-genrebild-webb-pixabay-cc.jpg

Rikshem bygger 97 nya bostäder i Umeå

Byggindustrin

De nya husen är en del i utvecklingen av området i den centrala stadsdelen Sandbacka.

2019-04-23 Askgranuler ger näring till skogen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/aska-helikopter-webb.jpg

Askgranuler ger näring till skogen

Papper & Massa

”Jag skulle gärna se liknande engagemang från flera myndigheter”.

2019-04-23 Svagt år för vindkraften https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/vindkraft-webb-1.jpg

Svagt år för vindkraften

Vindkraft

Men fortsatt utbyggnad.

2019-04-23 Vindkraftsteknologi i trä https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/vindkraft-webb.jpg

Vindkraftsteknologi i trä

Vindkraft

Tar in 5,4 miljoner i kapital.

2019-04-23 Finländsk miljardsatsning på bioetanol https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/sekab-webb.jpg

Finländsk miljardsatsning på bioetanol

Gas Papper & Massa

”För att klara klimatomställningen behöver Europa all bioetanol som kan produceras.”

2019-04-23 Enrad får miljonorder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/enrad.jpg

Enrad får miljonorder

Fastighet

Beställningarna gäller aggregat för processkyla och komfortkyla

2019-04-23 Trafikverket stäms på 80 miljoner euro https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/tunnelarbete-forbifart-stockholm-webb.jpg

Trafikverket stäms på 80 miljoner euro

Byggindustrin Projekt Vägar

”Hur vi kommer bemöta kravet är svårt att ha någon exakt uppfattning om”.

2019-04-23 Lägst nybyggnad sedan 2015 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/nybyggnad-webb.jpg

Lägst nybyggnad sedan 2015

Bostad Fastighet

Nedgången har skett på bred front och berört flertalet sektorer på byggmarknaden.

2019-04-23 Lämnar bostadsbyggaren för topptjänst https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/svevia-cfo-webb.jpg

Lämnar bostadsbyggaren för topptjänst

Vägar

”Det ska bli en rolig utmaning att som CFO få utveckla den finansiella styrningen”.

2019-04-18 Då eskalerar klagomålen bland grannarna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/10/skatteforslag.jpg

Då eskalerar klagomålen bland grannarna

Bostad

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har kartlagt när på året som det sker flest klagomål

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!