2018-11-06 Grönt ljus: ”Från flis till flygplan i Småland” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/flyg-fossilfritt-SAS-RISE.jpg

Grönt ljus: ”Från flis till flygplan i Småland”

Luleå tekniska universitet producerar biobränsle
Foto: Erik Forsberg
Flyg
Industri

Marknaden för bioflygbränsle är nyligen underutvecklad. I syfte att förbättra tillgången till hållbart flygdrivmedel, undertecknade KLM, Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland.

Energimyndigheten har idag beviljat konsortiets förstudieansökan och beslutat om att ekonomiskt stödja förstudien.

– För att klara omställningen till ett fossilfritt flyg har skogen en betydelsefull roll att spela. Tillsammans med våra partners har vi nu den kompetens som behövs för att komma framåt. Med finansiellt stöd av Energimyndigheten kan Sverige gå före i utvecklingen av ny teknik för att lösa en stor utmaning, säger Henrik Brodin, affärsutvecklare och projektledare för ett fossilfritt Södra i ett pressmeddelande.

Identifiera och utveckla det mest kvalificerade upplägget

Förstudieprojektet ”Från flis till flygplan i Småland” ska identifiera och utveckla det mest kvalificerade upplägget för en fungerande värdekedja av bioflygbränsleproduktion i Småland.

Tillsammans med parterna bakom avsiktsförklaringen, ingår även Research Institutes of Sweden (RISE) och Växjö Energi i projektet. RISE har det administrativa ansvaret för arbetet och samtliga involverade bidrar ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Projektet, som ska pågå i 20 månader med start den 2018-11-01, är uppdelat i sex ansvarsområden; teknikinventering, analys av råmaterial och geografi, teknik-ekonomisk analys av lokal produktion, efterfrågan och distribution samt affärsmodell och utförande. Beroende på expertis och sakkunnighet, tilldelas parterna olika ansvarsområden. Stödet från Energimyndigheten uppgår till 2, 6 miljoner kronor, utöver det går parterna in med egna medel.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!

2019-01-18 Litet fastighetsbolag bygger prestigefullt bostadshus https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/Stenhammaren-webb.jpg

Litet fastighetsbolag bygger prestigefullt bostadshus

Reportage

”Jag är stolt för att vi som litet bolag klarar av att gå hela vägen in i mål.”

2019-01-18 Gränbystaden växer runt expansiv galleria https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/granbystaden-webb.jpg

Gränbystaden växer runt expansiv galleria

Reportage

”Försökt tänka framåt ur miljö- och energiaspekten”

2019-01-17 Gamla Saab-bostäder blir hyresrätter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/Trollhattan-eidar-gulsparven-webb.jpg

Gamla Saab-bostäder blir hyresrätter

Reportage

”Kändes tråkigt, men samtidigt gav det möjligheter”

2019-01-16 Swedavia Airports varslar 125 anställda https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/arlanda-skanska-swedavia.jpg

Swedavia Airports varslar 125 anställda

Infrastruktur

Konsekvens av nytt ”effektivitetsprogram”.

2019-01-16 Ny vd tillträtt på DHL Express Sverige https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/Peter-Ervasalo-vd-dhl.jpg

Ny vd tillträtt på DHL Express Sverige

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!