Energi
2 min lästid

Stora Enso tecknar avtal med energibolag

10:e januari 2024, 09:22
Stora Enso tecknar avtal med energibolag
Ett annat av OX2:s vindkraftprojekt. Foto: Patrick Miller.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Denna samverkan mellan OX2 och Stora Enso inkluderar också möjligheten att utforska solkraftprojekt och energilagring genom batterilösningar. Huvudsakligen kommer dessa projekt att utvecklas på Stora Ensos markområden inom elområde SE3, och ambitionen är att de ska bli verklighet före 2030.

Detta skulle innebära en viktig tillskott av hållbar, fossilfri el i regionen. OX2 kommer att ha huvudansvar för att driva utvecklings- och genomförandefasen för dessa projekt.

– Stora Enso har både möjligheten och ambitionen att bidra till den gröna energiomställningen med det markinnehav vi har. För oss är utveckling av förnybar energi en självklarhet för våra framtida planer. Att samarbeta med OX2 som är en av Sveriges största utvecklare ser vi som ett viktigt steg i vår strävan att utöka mängden förnybar energi på vårt markinnehav säger Emil Thalin, vindkraftschef på Stora Enso.

Är i tidig fas

– Vi ser mycket fram emot samarbetet med Stora Enso och uppskattar ambitionen att snabbt få ny fossilfri elproduktion på plats. Stora Ensos markinnehav har god potential för vindkraft och tillsammans kommer vi jobba för att möta upp samhällets och industrins behov av ytterligare elproduktion i närtid, säger Anders Nilsson, Ansvarig för utveckling landbaserad vind i Sverige, OX2.
Projekten är i en tidig fas och endast en mindre andel kommer att ingå i OX2:s redovisade projekttutvecklingsportfölj.

#ox2 #stora enso
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0