Företag & Affärer
1 min lästid

Klart: Hanza förvärvar miljardbolag

4:e januari 2024, 14:40
Klart: Hanza förvärvar miljardbolag
Erik Stenfors, VD vid Hanza. Bildkälla: Hanza.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den 1 december 2023 tecknade Hanza ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Orbit One AB. Tillträdet var villkorat av myndighetsgodkännanden, vilka nu har erhållits varför affären har slutförts och Hanza har tillträtt bolaget.
Orbit One har en årsomsättning om cirka 1,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat (EBITA) om cirka 70 miljoner kronor. Hanza-koncernen uppnår därmed proforma en årsomsättning om cirka 5,2 miljarder kronor med en rörelsemarginal om ca 7,7 procent.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Orbit One uppgår preliminärt till 367 miljoner kronor, vilket har erlagts i dag. Köpeskillingen är dock beroende av bokslutet för november 2023 och en eventuell justering av beloppet kommer att ske då bokslutet är fastställt.

Förvärvet har finansierats med bankkrediter.

#hanza
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0