Energi
3 min lästid

Umia Innovation byter namn – blir Altio

14:e september 2023, 07:35
Umia Innovation byter namn – blir Altio
Från vänster: Jonas Jonsson, koncernchef, Mikael Sjödin, marknadschef, Daniel Palmlöf, IT-chef, Mats Olsson, styrelseledamot, Rafael de Haseth, ekonomichef på The Specialist Group. Foto: Lena Lee.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Altio (tidigare Umia Innovation) med kontor i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik levererar kunskapsbaserade konsulttjänster inom process, teknik och ledarskap. Här arbetar idag omkring 80 anställda mot kunder inom bland annat gruva, skog, medicinsk teknik, fordonsindustrin och energisektorn.

Nu lämnar de varumärket Umia Innovation bakom sig med syftet att ytterligare stärka sin position på marknaden som Altio.

– Vi är tacksamma för allt som Umia-varumärket har gett oss, men i takt med att vårt bolag och våra affärer har växt har också nya behov uppstått. Vi vill stärka vår position och kommunicera en tydligare bild av det bolag vi är idag. Med Altio kan vi göra det och samtidigt visa våra rötter och ambitioner i norra Sverige på ett ännu bättre sätt, berättar Mikael Sjödin, marknadschef på Altio.

Det nya varumärket är del av företagets långsiktiga satsning för ökad tydlighet, men även för att attrahera fler kunder och medarbetare i den norra regionen. Särskilt i den expansiva fas som regionen befinner sig i. Som nästa steg i det arbetet kan de även berätta att nederländska The Specialist Group (”TSG”) går in som huvudägare i Altio.

Ägarförstärkningen innebär att bolaget utvecklas vidare från både varumärket och koncernen Umia.

– Altio kommer fortsätta utvecklas utifrån vår affärsplan med fokus på den norra regionen. Det stärkta ägandet skapar bättre förutsättningar att möta marknadens behov och möjliggör, i kombination med vårt nya varumärke, fortsatt tillväxt. Vi ser framför oss att kunna erbjuda våra tjänster till fler kunder, med fler helhetslösningar och teambaserade projekt, berättar Jonas Jonsson, koncernchef på Altio.

The Specialist Group äger sex andra bolag runtom i Europa, alla inom bemanning och kompetensförsörjning i tekniska projekt, där de nu satsar ytterligare i norr.

– Tillsammans med TSG kan vi erbjuda specialistkompetens från hela Europa, och bidra med ökad kompetens till de satsningar som görs här uppe. Det blir en viktig ingrediens för att stötta befintliga och nya kunder i att öka sin konkurrenskraft i det spännande läge som den norra regionen befinner sig i, berättar Mikael Sjödin.

Mikael Sjödin, Jonas Jonsson, Daniel Palmlöf och Mats Olsson är fortsatt ägare genom sitt nya ägande i TSG-koncernen. Mats Olsson kommer att arbeta kvar i styrelsen, medan övriga finns kvar i både styrelsen och koncernledningen på Altio.

– Det är en självklarhet för oss att fortsätta driva Altios utvecklingsresa, aktivt i verksamheten och genom ett fortsatt ägande i TSG-koncernen, avslutar Jonas Jonsson.

The Specialist Group ägs i sin tur av Oaktree Capital Management, som har sitt säte i Kalifornien, USA.

Altio är ett konsultföretag inom process, teknik och ledarskap, verksamma i norra Sverige.

#altio #umia #umia innovation
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0