2018-04-17 Ahlstrom-Munksjö satsar 300 miljoner i sina bruk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/ahlstrom-munksjo.jpg

Ahlstrom-Munksjö satsar 300 miljoner i sina bruk

Foto: Cecilia Stråth, Ahlstrom-Munksjö
Foto: Cecilia Stråth, Ahlstrom-Munksjö
Industri
Papper & Massa

Ahlstrom-Munksjö planerar att investera cirka 280 miljoner kronor i två investeringsprojekt för att förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan.

Beslutet ska vara i linje med Ahlstrom-Munksjös strategiska målsättning att bibehålla en ledande ställning inom utvalda nischer på den globala marknaden för fiberbaserade lösningar. Projekten kommer inte nämnvärt påverka investeringsplanen för innevarande år, skriver bolaget.

Investering i sodapanna och en balpresslinje

Som en av de globala ledarna inom tillverkning av elektrotekniskt papper för isolering av högspänningskablar och transformatorer planerar Ahlstrom-Munksjö att öka sin massatillverkningskapacitet och förbättra den miljömässiga prestandan på massalinjen i Billingsfors i Sverige.

Striktare miljöbestämmelser

I investeringen ingår ombyggnad av sodapannan och eliminering av flaskhalsar på massalinjen. Investeringen ska vara klar under tredje kvartalet 2019, varvid anläggningen kommer att uppfylla striktare miljöbestämmelser tack vare en förbättrad processförbränning, vilket ger minskade luftutsläpp.

Ökad produktion

Till de ekonomiska fördelarna hör lägre underhållskostnader och utökad produktion av massa- och isolationspapper. Hela investeringen uppgår till cirka 239 miljoner kronor och det slutgiltiga investeringsbeslutet är villkorat av ett nytt miljötillstånd. Tillståndet förväntas under andra kvartalet 2018. Installationsarbetet kommer att göras under ett planerat underhållsstopp sommaren 2019.

Aspa massabruk i Sverige

Ahlstrom-Munksjö har även beslutat att modernisera balpresslinjen på Aspa massabruk i Sverige. Investeringen, som uppgår till 41 miljoner kronor, ska förbättra säkerheten på presslinjen och produktionseffektiviteten samt ge en gynnsammare kundmix.

Den nya linjen väntas komma i drift under första halvåret 2019. Under moderniseringsarbetet fortsätter produktionen som vanligt.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!