2021-05-19 Svenskt industriföretag gör storförvärv https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/Polyketting-084108.jpg

Svenskt industriföretag gör storförvärv

Foto: Xano
Foto: Xano
Industri

Industriföretaget Xano har tecknat avtal om förvärv av automationsbolaget PiWi Beheer beläget i Stramproy, Nederländerna. Köpeskillingen, som betalas kontant, uppgår till 31 miljoner euro, motsvarande 350 miljoner kronor, på skuldfri basis, enligt ett pressmeddelande.

Verksamheten, som huvudsakligen bedrivs inom dotterbolaget Case Packing Systems B.V. (CPS), omfattar utveckling och tillverkning av system för helautomatiserad hantering av i första hand livsmedelsförpackningar.

Försäljning sker globalt med Europa som huvudmarknad. CPS lösningar angränsar till och kompletterar befintlig verksamhet inom Xanos affärsenhet Industrial Solutions.

”Genom förvärvet tillförs ytterligare teknikkompetens och tillgång till nya marknadssegment”, uppger Xano.

PiWi Beheers balansomslutningen uppgår till cirka 14 miljoner euro. Nettoomsättningen uppgår till cirka 25 miljoner euro med en EBITDA-marginal om 20 procent. Antalet anställda är 70. De förvärvade enheterna väntas bidra med 1, 20 svenska kronor i resultat per aktie på årsbasis. Konsolidering sker från och med den 31 maj 2021.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!