2014-04-23 125 år gammal – Katarinahissen rustas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/04/foto_katarinahissen.jpg

125 år gammal – Katarinahissen rustas

Hissar

Katarinahissen vid Slussen har stått på samma plats i 125 år och är en välkänd siluett i stadsbilden. Det nuvarande hisstornet uppfördes för 75 år sedan och har bidragit till Slussens iögonfallande modernistiska utformning. När platsen nu ska byggas om måste Katarinahissens grundläggning göras om. Det fanns farhågor att stålet i konstruktionen i Katarinahissen var sprött och skulle behövas bytas ut i samband med detta. Fastighetsägaren Folksam och Stockholm Stad anlitade därför Inspecta Technology för att kunna ta ett välgrundat beslut.

Inspecta Technology´s fördjupade utredningar visade att stålbalkarna är i gott skick.

– Vi har kunnat säkerställa att hållfastheten i materialet och konstruktionens utformning lever upp till dagens krav. Varken storm eller extrem kyla rubbar den här stålkonstruktionen, säger Magnus Dahlberg, senior teknisk konsult vid Inspecta Technology, som ledde den fördjupade utredningen.

– Inspectas insats har varit viktigt i arbetet med att säkerställa att säkerheten är under kontroll. Det har varit nödvändigt för att projektet skulle kunna komma vidare med en plan för Katarinahissens fortlevnad, säger Mats Lindesten, Projektledare, Stockholms Stad.

Materialet lever upp till moderna krav

Magnus Dahlberg utförde tillsammans med Roger Wibert och Jan Storesund, hållfasthets- och materialexperter vid Inspecta Technology, livslängdsanalyser och hållfasthetsanalyser på stålbalkarna i Katarinahissens torn. De har analyserat segheten i materialen och genom en brottmekanisk analys tagit reda på skadetåligheten.

Nytt ytskydd ersätter miljöfarlig blymönja

Katarinahissen har ett gammalt rostskydd i form av blymönja som ger ett bra ytskydd men är hälso- och miljöfarligt om det frigörs. Jan Storesund, Inspecta Technology, hittade lösningen med ett målningssystem baserat på antikvarisk olja, som vid ommålning kan målas direkt på blymönjan. Det ger det moderna ytskydd som behövs utan att den farliga blymönjan behöver blästras bort och tas om hand.

Hundra år till – minst

Magnus Dahlberg och hans kollegor visar att säkerheten slutgiltigt verifieras och dokumenteras med en systematiskt genomförd engångskontroll av tornet på plats. Det innebär en ordentlig genomgång av hela tornet med visuell kontroll och oförstörande provning av de mest belastade punkterna innan grunden byggs om. Provningen sker på plats i tornet med magnetpulverprovning och ultraljudsprovning. Därefter är det fullt tillräckligt med rutinmässigt återkommande kontroller.

– Det är en mycket solid konstruktion. Säkerheten hos tornet klaras med kontroller av normal omfattning vart sjätte år. Inga extraordinära insatser kommer att behövas, säger Magnus Dahlberg och fortsätter:

– Katarinahissens torn kan tryggt stå kvar. Konstruktionen kommer att hålla under väldigt många år framöver. Åtminstone i en hundraårsperiod och mer än så.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!