2018-01-18 Olika typer av förekommande hissar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/04/foto_katarinahissen.jpg

Olika typer av förekommande hissar

Katarinahissen, Slussen
Katarinahissen. Bild: Inspecta
Hissar

Olika typer av förekommande hissar

Hydraulhiss
Denna typ av teknik använd för personhissar och varutransport. Hissen kan vara utförd med indirekt eller direkt drift, det vanligaste är indirekt för personhissar. Indirekt drift innebär att driften sker via linor detta ger en mjuk gång. Varuhissar för tung transport används direkt drift. Denna typ av hiss har låga energikostnader. Hydralhissar finns i utförande med eller utan maskinrum. Det finns även modeller med maskinskåp .Hydralhissar är relativt billiga och driftsäkra med låga kostnader för reservdelar då dessa är av standardtyp och finns att köpa på den öppna marknaden. Hydraulhissar är lämpliga i bostäder på upp till runt åtta våningar.

Linhissar
Linhissar används mer för höga byggnader och som används ofta. Linhissar har mjuk gång och finns i utförande med och utan maskinrum. Maskinrumslösa linhissar används i första hand i lägre bostadshus. Det som gjort det möjligt att få fram dessa maskinrumslösa hissar är utvecklingen av mindre drivskiva och kompaktare maskin. Genom denna slimmade konstruktion kan maskinen placeras i schaktets topp. Linorna kan vara i olika utformning beroende på leverantör. Linhissar kan vara växellösa eller växlade.

Växellösa linhissar
Högst upp sitter en drivskiva. Linor går över drivskivan och i ena ändan är hisskorgen kopplad och andra sidan en motvikt. Linorna går i spår över drivskivan och tyngden av hisskorg och motvikt gör att friktionen blir hög och linorna slirar ej på drivskivan. På väg upp till drivskivan passerar linan genom brythjul så linan styrs över drivskivan.

Växlade linhissar
I detta fall används en snäckväxel som är kopplad till drivskivan. Genom att använda växel kan man använda en svag motor. Mellan motorn och växeln sitter en broms med vars hjälp hissen stannas och hålls på plats.

Skruvdrivna hissar
Skruvdrivna hissar används till specialhissar. S.k. plattformshissar är ofta skruvdrivna. Dessa hissar för personer med nedsatt rörlighet.

Paternoster hiss
En nu mer sällsynt teknik där ett antal hisskorgar hela tiden är i rörelse. I ett schack går korgarna uppåt och i ett annat nedåt och vänder i toppen och botten. Hisskorgarna är öppna och man kliver in i korgen under det att korgen är i rörelse. Hisstypen finns kvar på ett fåtal ställen bl.a. på HSB:s huvudkontor på Fleminggatan.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!