2012-07-29 Från transportmedel till design, form och funktionalitet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2012/07/konefoto.jpg

Från transportmedel till design, form och funktionalitet

Foto: Kone
Hissar

Hissen har idag blivit mer än ett transportmedel. Hissen har blivit en viktig estetisk del i fastighetsbyggnation där både design och form blivit mera framträdande vid sidan av funktionalitet, miljö och säkerhet.

Hissen förändrar livsvillkoren för många människor. Ett exempel är de rullstolsbundna eftersom de aldrig skulle haft möjlighet att ta sig upp till olika våningar i hus som bara haft en trappa. Våra köpcenter är en annan viktig del för Hissens användningsområden. Hade bara trappor funnits skulle det varken varit möjligt för varor eller människor att transporteras mellan olika våningar på det sätt som sker idag.
Hissen höjer idag helhetsupplevelsen som besökarna i en fastighet får. Hissen har blivit en viktig del i designen och helhetsintrycket när det gäller det moderna byggandet. Ofta höjer ett genomtänkt attraktivt utförande av Hissen också det faktiska värdet på en fastighet.
Det första intrycken en besökare får är oftast och entrén och Hissen. Detta ger goda möjligheter att skapa en känsla för hela fastigheten och Hissen har här stor potential i en fastighets helhetskänsla av välkomnande av besökaren. Hissen ger också oanade möjligheter att genom utformningen interiört i hisskorgen kommunicera såväl känslor som budskap beroende på hur man arbetar med designen.
Insidan kan med fördel också användas för både kommersiella budskap såväl som att förmedla en känsla. En intressant lösning för både kontors- och kommersiella fastigheter där ytan kan hyras ut för dessa ändamål. En teknik som blir vanligare är den så kallade folieringen av Hissar som innebär att väggarna snabbt och enkelt kläs in med folie som kan innehålla alla möjliga utformningar från bilder till textmaterial. Det är samma princip som man idag använder på bussar och tunnelbanor för kommersiella budskap. Och precis som på dessa kan man välja ett laminat som underlättar vid klottersanering.
När det gäller foliering av Hissar har man god hjälp av Hissdesignprogrammet ECD 3.0 från Åhmans vilket förenklar för alla som arbetar med hissar och fastigheter. Allt från hisskonsulter som projekterar stora bostadsprojekt till brf-föreningar som skall modernisera en enskild hisskorg.
Resultatet av designprogrammet kan användas genom hela processen; Från projektering och upphandling till produktion och platsmontage. Hisskorgen är en i sammanhanget kostnadsmässigt liten, men samtidigt den mest synliga delen av hissanläggningen och är därför viktigast att lägga omsorg på. En tumregel är att 90 % av vad du ser kostar 10 procent.

Därför är det extra viktigt att göra beskrivningen av hisskorgen så elegant som möjligt från början. Det blir oftast också billigast för beställaren.
Vilka faktorer utöver designen är då framträdande vid konstruktionsarbetet av hissar?
-Nyttjandegraden , den miljö som Hissen kommer att användas i och vilken typ av passagerare den kommer att transportera. Energin är en annan framträdande faktor, berättar Anders Östergren, projektledare på Hissförbundet.
-Kännetecknande för moderna hissar är också tillgängligheten, de ska vara handikappvänliga, säkra och inte minst ska de vara energieffektiva. Alla ska kunna åka hiss enkelt och bekvämt. Det gäller rörelsehindrade, barnvagnar, äldre personer, hundar och barn. Hissen har blivit en integrerad del i bostaden och på arbetsplatsen, förklarar Anders Östergren.
-Därför är detta också extra viktigt vid renovering och ombyggnation av hissanläggningar. Uppgraderingarna ska då anpassas till gällande regelverk både vad gäller säkerhet, konstruktion och materialval. En av de stora utmaningarna är uppgraderingen av det stora antalet aktuella hissar i Sverige.

-Inom Hissförbundet arbetar man ständigt med information och underlag som används vid kommunikationen med myndigheter o besiktningsorgan. Trots existerande regelverk kan olika tolkningar göras av innehållet då de ej är skrivna i detalj. Där fyller Hissförbundet en viktig funktion i sin roll som tolkningsorgan.

Inom hissbranschen är idag drygt 200 företag och 300 besiktningsmän verksamma som arbetar med de ca 120 000 Hissar som finns i Sverige idag. Vi har ett gammalt men väl underhållet hissbestånd i Sverige vilket vi är duktiga på att vidmakthålla. Regelverket går mot att komma i linje med övriga Europa. Sverige kommer efter genomförda uppdateringar enligt regelverkets nya riktlinjer att ligga i fas vid årsslutet 2012. De hissanläggningar som ej blir klara inom denna tidsram kommer att beläggas med en besiktningsanmärkning i ett första skede.

-Prioriterade områden som vi idag inom Hissförbundet arbetar med är kompetensförsörjning, personalförsörjning och inte minst arbetssäkerheten där vi redan nu är stolta över de låga olyckstalen, säger Anders Östergren. Alla ska kunna arbeta med hissar på ett säkert sätt.
– Vi jobbar även kontinuerligt med att sprida kunskap genom utbildningsinsatser där vi årligen utbildar runt 30 personer, avslutar Anders Östergren.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!