+ Nyheter om hissar och rulltrappor

Vilket bolag fick avtalet för nya hissen på jobbet? Hur kan och bör man resonera kring hissar i historiskt intressanta och kulturminnesmärkta miljöer - samt hur kombinerar man med tillgänglighetsaspekter?