Sponsrad
3 min lästid

Så möter du EU-taxonomins krav på hantering av klimatrisker

13:e maj 2024, 08:11
Så möter du EU-taxonomins krav på hantering av klimatrisker
Russell Fatkoulin, vd på RiskMap.
Sponsrad
Like 0

Klimatförändringar kan ha flera negativa effekter på fastigheter. Ökat kylbehov vid värmeböljor kommer att leda till högre driftkostnader, översvämningar kan leda till ökade reparationskostnader, och stigande havsnivåer riskerar att göra fastigheter helt obrukbara.

RiskMap tillhandahåller ett GIS-verktyg med samlad klimatriskdata, där användaren på egen hand kan identifiera risker i sitt fastighetsbestånd.

– De flesta aktörer på den internationella marknaden använder global data, som ofta saknar noggrannhet på lokal nivå. För att kunna ge mer noggranna bedömningar utgår RiskMap från nationell data för de allvarligaste riskerna, som översvämningar, stigande havsnivåer, samt skred- och rasrisker, förklarar Russell Fatkoulin och tillägger:

– Med RiskMap får man bättre beslutsunderlag vid riskhantering av sina fastigheter.

Systematisk klimatriskhantering enligt EU:s direktiv

RiskMap fokuserar på att tillhandahålla tjänster anpassade efter varierande behov.

– När en klimatrisk- eller omställningsanalys tas fram åt våra kunder, uppdateras den löpande under året för att återspegla nya förvärv. Vidare stödjer vi kunder med expertis inom implementering av åtgärder, utveckling av rutiner, samt anpassning av ledningssystem och affärsmodeller för att överensstämma med aktuella EU-direktiv. Vi finns alltid där när vi behövs, säger han.

Många utmaningar för fastighetsbranschen

Fastighetsbolag och investerare står inför många utmaningar. Förutom att utföra klimatriskanalyser på fastigheter man redan äger, behöver man analysera risker innan förvärv. 

Att anlita konsulter vid varje potentiellt förvärv är dyrt och omständigt vilket gör att det kan falla mellan stolarna. I annat fall görs klimatriskanalysen sent i processen, vilket kan få betydande ekonomiska konsekvenser. Därför kräver den nya EU-lagstiftningen att klimatrisker inkluderas i due diligence-processer.

– RiskMap har utvecklats för att direkt svara mot detta växande behov. Genom att erbjuda obegränsad tillgång till klimatdata för fastighetsbedömningar, möjliggör RiskMap för sina användare att smidigt integrera klimatriskanalys i sina due diligence-processer, utan den ekonomiska och administrativa börda som traditionellt förknippas med sådana analyser, säger han.

RiskMap erbjuder sin tjänst i Sverige men kommer inom kort att expandera till resten av Norden och därefter internationellt.

– Vår vision är att göra hanteringen av klimatrisker till en sömlös process i alla verksamheter, vilket bidrar till en mer hållbar fastighetsbransch i takt med att vi möter klimatförändringarnas utmaningar, avslutar Russell Fatkoulin.

För mer information, besök www.RiskMap.se

#riskmap
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0