Sponsrad
2 min lästid

Fem tips på hur du som CFO driver förändring

1:a maj 2024, 13:49
Fem tips på hur du som CFO driver förändring
Sponsrad
Like 0

 1. Ta hjälp av ny teknik
  Arbete som tidigare tog timmar att utföra kan idag automatiseras och utföras på några sekunder. Ta hjälp av möjligheterna som ny teknik erbjuder och frigör tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter.
 2. Erbjud strategisk rådgivning
  Den frigjorda tiden gör att din roll som CFO förändras till att bli en proaktiv rådgivare. Genom att erbjuda finansiell expertis för att utvärdera investeringar, möjligheter och risker har din roll blivit allt viktigare.
 3. Ha koll på risker och regelverk
  Arbeta med att identifiera och hantera valutarisker, ränterisker, inflation och råvarurisker, men även risker inom hållbarhet och cybersäkerhet. Dessutom har du ett viktigt uppdrag att se till att företaget följer aktuella regelverk.
 4. Arbeta mot hållbara resultat
  CFO:n har en viktig roll i att företaget ska nå hållbara resultat. Bland annat behöver du analysera och kommunicera företagets påverkan på miljö, sociala faktorer och styrning (ESG), men också se hur ni kan förbättra ert hållbarhetsarbete och skapa värde för företaget och omvärlden.
 5. Organisation och kompetens
  Förmodligen kommer ekonomifunktionen att behöva organiseras annorlunda framöver. Vissa behov kommer att lösas genom upskilling och reskilling av befintliga medarbetare medan det för andra behov kan bli aktuellt med nya kompetenser.

  Navigera genom förändring och skapa större värde
  Vill du få ny kunskap och dela erfarenheter med andra CFO:er som är på samma förändringsresa? CFO-dagen är ett kostnadsfritt event som främst riktar sig till dig som är CFO, ekonomichef eller annan beslutsfattare inom ekonomifunktionen. Under dagen får du bland annat ta del av en spännande framtidsspaning, men även höra om externa faktorer och trender som påverkar ekonomiavdelningen och dig som CFO.
  Välkommen att delta på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Du kan också följa CFO-dagen digitalt.

Läs mer och anmäl dig här >>

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0