Sponsrad
2 min lästid

Trygga företag brandtätar bygget

20:e november 2023, 16:08
Trygga företag brandtätar bygget
Mikael Zackrisson
Sponsrad
Like 0

Fog & Brandskyddsföretagen arbetar envist för att öka kunskapen inom byggbranschen om vikten av att utföra arbete på rätt sätt och betydelsen av att involvera brandtätnings- och fasadfogningsföretag så tidigt som möjligt i projekt.

De föränderliga marknadsförhållandena innebär att Fog & Brandskyddsföretagen nu spelar en nyckelroll för sina medlemmar. Mikael Zackrisson, vice ordförande på Fog & Brandskyddsföretagen, förklarar: “Vi ser att branschen som helhet rör sig mot en minskad nyproduktion, vilket påverkar hela marknaden. Många vill nu genomföra nya installationer i äldre konstruktioner och se över sina brandskyddslösningar. Här kommer våra medlemsföretag in i bilden.”

Under våren 2022 lanserade Fog & Brandskyddsföretagen en ny auktorisation för brandtätningsföretag med två huvudsyften. För det första vill de höja den generella kompetensnivån inom branschen. För det andra vill de göra det enklare för byggherrar att säkerställa kvaliteten i sina projekt genom att anlita auktoriserade företag med rätt kompetens.

Mikael Zackrisson understryker vikten av auktorisationen: “För att säkerställa en trygg och säker konstruktion när det gäller fogar och brandskydd kan till exempel byggherrar välja att anlita företag med vår auktorisation.”

För mer information om Fog & Brandskyddsföretagen och deras arbete, besök deras webbplats på fbforetagen.se. De står redo att välkomna nya medlemmar och fortsätta att höja branschens standarder för en framtid präglad av trygghet och hög kvalitet.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0