Sponsrad
3 min lästid

RiskMap ett digitalt verktyg för klimatscreening

12:e februari 2023, 08:59
RiskMap ett digitalt verktyg för klimatscreening
Russell Fatkoulin, VD på RiskMap AB
Sponsrad
Like 0

Som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Det är ofta kostsamt och omständligt att analysera klimatrisker i sitt bestånd eller vid förvärv. RiskMap är ett unikt webbaserat GIS-verktyg som hjälper fastighetsägare att samla sina fastigheter och klimatrisker på ett och samma ställe.

– Via RiskMaps kartfunktion kan fastighetsägare enkelt överblicka klimatriskerna i sitt samlade bestånd. RiskMap kan användas för att analysera och visualisera klimatrisker i fastighetsbestånden, identifiera fastigheter i riskzon och kolla upp klimatrisker vid potentiella förvärv. Våra kunder får ett stödverktyg i sitt kontinuerliga klimatarbete och vid EU-taxonomi, PRI och TCFD rapportering, säger Russell Fatkoulin, RiskMaps grundare och vd.

En av RiskMaps främsta styrkor är att det är ett kostnadseffektivt, webbaserat och användarvänligt verktyg som gör det möjligt för fastighetsägare att själva logga in och enkelt kunna överblicka klimatriskerna i sitt många gånger föränderliga bestånd.

Kostnadseffektivt, enkelt och webbaserat

GIS-systemet används för att samla, lagra och analysera geografiska data på ett lättöverskådligt sätt och erbjuder därmed ett attraktivt alternativ till de klimatriskanalyser som i dagsläget är gängse på marknaden. De levereras ofta till en relativt hög kostnad i form av statiska PDF-dokument, vilket inte ger möjlighet till kompletterande frågeställningar eller kontinuerliga uppdateringar av beståndet. Med RiskMap kan fastighetsägare även enkelt gå in och undersöka klimatrisker för sitt bestånd eller inför ett eventuellt förvärv.

– Vår ambition är att förändra spelreglerna på klimatriskanalysmarknaden. För närvarande utvecklar vi en automatisk klimatscreeningfunktion som möjliggör för fastighetsägare att snabbt kunna få en riskvärdering av en specifik fastighet. Vi hjälper fastighetsägare att på ett enkelt och smidigt sätt följa EU-taxonimi, PRI och TCFD samt att svara upp till investerarnas krav. Idag täcker vi hela Sverige och i pipeline har vi Norden och Europa på tur, säger Russell Fatkoulin.

Kvalificerade konsulttjänster

Utöver GIS-verktyget erbjuder RiskMap konsulttjänster och paketlösningar inom klimatriskbedömning och grön omställning. RiskMaps erfarna konsulter kan hjälpa fastighetsägare och fastighetsinvesterare hela vägen från visualisering och analys av klimatrisker till omställning av förvaltning och ledningssystem, resurseffektivisering, miljöcertifiering, GRESB, ESG-fastighetsvärdering och hyresgästdialog.

– Vi kan bland annat bistå fastighetsägare med att ta fram klimatstatusrapporter för deras samlade bestånd samt fördjupade klimatriskanalyser för specifika fastigheter i riskzon. Vi erbjuder även implementering av klimatriskreducerande åtgärder samt utveckling av rutiner, policydokument och affärsplaner så de överensstämmer med gällande EU-taxonomi och går i linje med verksamhetens mål, säger Russell Fatkoulin.

Klicka här för att läsa mer.

#eutaxonomi #klimatrisker #klimatscreening #pri #riskmap #tcfd
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0