Sponsrad
3 min lästid

Omedelbara inspektionsrapporter för utrustningar

21:a oktober 2022, 14:56
Omedelbara inspektionsrapporter för utrustningar
Bild: Brady
Sponsrad
Like 0


Öka effektiviteten vid inspektioner av byggnadsställningar

ibn scaffold access limiteds erbjudande innefattar rigorös inspektion av byggställningar som används av deras kunder. Företaget premierar starkt att hålla medarbetare, inhyrd personal och allmänheten säkra, och inspekterar därför regelbundet alla sina installationer fullständigt med tydlig kommunikation om utrustningens status till arbetare på byggplatsen samt uttömmande rapporter till deras chefer. För att upprätthålla servicenivåer av toppkvalitet till sin växande kundbas, behövde företaget en automatiserad lösning för inspektionsrapporteringen.

SafeTrak-programvara för inspektionshantering

Scafftag, ett Brady-företag, erbjuder ett programvaruverktyg kallat Safetrak som skapar en automatiserad rapport medan inspektionen utförs. Inspektionerna kan initieras med en RFID-handhållen enhet som hjälper till att lokalisera utrustningen som ska inspekteras, samt stödjer själva inspektionen. Programvaran vägleder inspektören genom ett antal steg och registrerar all information som matas in, inklusive bilder, för att automatgenerera en fullständig rapport. Denna rapport delas omedelbart med fördefinierade intressenter. Inspektörer kan också omedelbart lägga till relevant information på utrustningens tagg på plats för att dela väsentlig information med arbetare.

”Genom att använda Safetrak-systemet har vår avdelning för ställningsinspektion
blivit mer kostnadseffektiv. Vi ägnar inte längre tid åt att skriva ut rapporter. Detta
görs samtidigt som inspektionen sker.”

– Scott Blades, hälso- och säkerhetschef, ibn scaffold access limited

Safetrak inkluderar också en planeringsmodul som underlättar inspektion med regelbundna intervaller. Inspektörer kan automatiskt få information i smartphones via Safetrak om vilken byggställning eller utrustning som står i tur för inspektion. Scafftag anpassade sin Safetrak-programvara till att passa behoven hos ibn scaffold access limited och optimera inspektionsprocessen maximalt. Scafftag erbjöd också support genom Safetrak-inställningarna för att säkerställa sin kompatibilitet med de Scafftags som redan användes av ibn scaffold access limited.

Omedelbara inspektionsrapporter för utrustningar

Inspektionsprocessen för byggställningar hos ibn scaffold access limited har blivit snabbare, mer exakt och mer professionell. Rapporter skapas direkt när inspektionerna utförs, vilket leder till snabbare kommunikation med kunder och ökad kostnadseffektivitet.

Läs mer om visuell taggning >>

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0