Gruva”Görs inget är risken stor att en hel sektor avvecklas”
13/12/2021 4min lästid

”Görs inget är risken stor att en hel sektor avvecklas”

13/12/2021 4min lästid
”Görs inget är risken stor att en hel sektor avvecklas”

Maria Sunér, vd för Svemin. Foto: Svemin, samt Fredric Alm/Alm & ME

Den svenska gruv- och mineralnäringen har satt upp stora mål för fossilfrihet och biologisk mångfald, bland annat fossilfria gruvprocesser till år 2035 och efterföljande processteg till 2045. Men trots möjligheterna går utvecklingen åt fel håll. Det menar Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, och vi har pratat med organisationens vd Maria Sunér som berättar mer.

I samband med Svemins miljökonferens i oktober 2021 presenterade Svemin ett nytt reformpaket för effektivare tillståndsprocesser för gruv- och mineralnäringen. Reformpaketet består av 27 förslag på fyra områden och har tagits fram eftersom branschorganisationen ser en utveckling som går åt fel håll.

– Befintliga gruv- och mineralbolag står redo att framtidssatsa i Sverige med mångmiljardinvesteringar för att bidra till att nå nettonoll-samhället. Trots att Sveriges rika berggrund – där flertalet av de mineraler som EU listat som kritiska finns – ger unika möjligheter att bidra till Europas klimatomställning ser vi hur utvecklingen går åt fel håll, säger Maria Sunér, vd för Svemin, och fortsätter:

– Det behövs ett nytag kring svensk mineralpolitik och tillståndsgivningen för gruv- och mineralverksamheter. Görs inget är risken stor att en hel sektor gradvis avvecklas i stället för att utvecklas.

De fyra områdena som reformpaketets förslag delats in i är dels att förändra lagstiftningen till att fokusera mer på hållbar utveckling i prövningen, dels att strama upp miljötillståndsprocessen, dels att säkra samhällets tillgång till material och till sist att öka attraktiviteten för prospektering.

– Vår förhoppning är att våra förslag och vårt reformpaket ska bidra till att hjälpa politiken att förbättra och förtydliga tillståndssystemet. Vi ser också att det är många förändringar som behövs – det finns ingen quick-fix på hur man löser tillståndsfrågan. Därav att vi landade i hela 27 reformer, som alla adresserar olika utmaningar i systemet, säger Maria Sunér.

Hur har reformpaket mottagits?

– Reformpaketet har mottagits väl. Vi märker nu att det finns en mottaglighet hos politiken för att diskutera konkreta förslag till reformer. Det finns naturligtvis vissa som har synpunkter på enskilda förslag, och det finns ju också olika lösningar på hur processerna ska förbättras. Vi vill gärna få till en diskussion med sikte på förbättringar.

Tror ni att det kommer bli någon skillnad i den svenska mineralpolitiken?

– Det tror jag. Det finns en ökande insikt om att metaller och mineral är helt avgörande för klimatomställningen. Och att Sverige har en unik möjlighet att bidra med hållbart producerade material genom den berggrund vi har. Dessutom skapar det svenska gruvklustret ett stort värde för Sverige som kan utvecklas ytterligare. Att tacka nej till detta vore oklokt, och jag tror att våra folkvalda inser detta. Därför tror jag på en förändring, avslutar Maria Sunér.

Svemins reformpakets 4 områden:

  • Förändra lagstiftningen till att fokusera mer på hållbar utveckling i prövningen: Prövningen måste breddas till att även inkludera ansvar för samhällsutvecklingen. Det kan ske genom att bedömningsgrunderna i miljöbalken utvecklas och att myndigheterna får tydligare instruktioner. En ny myndighet med uppdrag att bedöma helheten bör tillsättas.
  • Strama upp miljötillståndsprocessen: Sätt en tidsgräns för tillståndsprövning enligt miljöbalken och stärk samtidigt domstolens roll samt ställ tydliga krav och förväntningar på medverkande myndigheter.
  • Säkra samhällets tillgång till mineral: Minerallagen måste uppvärderas och tillmätas större tyngd vid avvägningar mot andra intressen. Riksintresset för mineral behöver uppvärderas.
  • Öka attraktiviteten för prospektering: Reformera Bergsstaten och införa en tidsgräns för hantering av ärenden enligt minerallagen. Förlänga den initiala tillståndstiden och snarast möjliggöra bearbetningskoncession utan föregående Natura 2000-prövning, i enlighet med riksdagens tillkännagivande.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!