GruvaIndustrin tar ansvar för Bergsskolan i Filipstad
17.10.2017 11:58 3 min lästid

Industrin tar ansvar för Bergsskolan i Filipstad

17.10.2017 11:58 3 min lästid
Bergsskolan

Bergsskolan. Foto: H.C. Nilsson.

Tidigare i år gick Bergsskolan i Filipstad i konkurs - trots att skolans studenter är eftertraktade hos stora industriföretag över hela landet.

Hans Grindal
0

Den 19 september i år gick Bergsskolan i Filipstad i konkurs och det trots att skolans studenter är eftertraktade hos stora industriföretag över hela landet. Nu meddelar flera tunga aktörer att de är beredda att agera för att säkra den anrika skolan.

– Den här konkursen är extra allvarlig eftersom vi ser ett ökat behov av kompetensförsörjning, Bergsskolan spelar en viktig roll här, säger Bo-Erik Pers , vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

Bristen på rätt utbildade medarbetare riskerar bli en flaskhals för stålföretagen såväl som för verksamheter inom gruvnäringen och byggindustrin. Bergskolans konkurs väckte därför oro hos branschorganisationerna Jernkontorets och Svemins medlemmar. Tillsammans med SSAB, Uddeholms AB, Boliden, LKAB, Luleå tekniska universitet och Filipstads kommun har branschorganisationerna diskuterat möjliga lösningar för Bergsskolan.

Beslut togs förra veckan att undersöka möjligheterna för att en ny gemensam stiftelse ska kunna bildas och som kan överta verksamheten.

– Vi är glada att vi ser den här lösningen tillsammans och vi siktar på att göra ”nya Bergsskolan” till ett starkt och toppmodernt utbildningsnav för våra industrier, säger  Jan Moström , vd LKAB och styrelseordförande Svemin.

Inte minst dotterbolaget Bergsskolans Kompetensutveckling AB, som utför uppdragsutbildning, provning och annat åt både lokal och nationell industri, ses som en värdefull del av verksamheten.

– Vi tror att den typen av utbildning kommer att bli ännu mer attraktiva för företagen i framtiden, säger Per Ahl , vd Svemin.

De 127 studenterna som idag läser på Bergsskolan har fått besked om att de kommer att kunna fortsätta sina utbildningar precis som planerat. Den akademiska huvudmannen Luleå tekniska universitet har också planerat för intagning nästa höst med målet att även framgent vara Bergsskolans akademiska samverkanspart.

–Som Sveriges gruv- och ståluniversitet är vi stolta över att vara med och planera för att säkra framtiden för Bergsskolan och på så sätt trygga industrins kompetensbehov, säger Erik Höglund , tf rektor Luleå tekniska universitet.

Industrin satsar nu på att utveckla Bergsskolan för att locka fler studenter till skolan. Bland annat handlar det om att engagera personer från industrin i undervisningen i större utsträckning, utöver de lärare som undervisar på skolan idag.

– Bergsskolan är jätteviktig för våra företag, den har levererat viktig kompetens i snart 200 år och vi ser behovet öka snarare än minska, säger Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret.

Arbetet för att skapa förutsättningar för ”nya Bergsskolan” pågår nu och beräknas kunna vara på plats innan årets slut.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!