GruvaGrönt ljus för utökad produktion i Garpenberg
6/10/2021 1min lästid

Grönt ljus för utökad produktion i Garpenberg

6/10/2021 1min lästid
Grönt ljus för utökad produktion i Garpenberg

Boliden Garpenberg 2016. Photo: Boliden

Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november.

Boliden har erhållit miljötillstånd för en utökning av den årliga produktionstakten i Garpenberg.  Till följd av beslutet kan flaskhalsinvesteringar inledas med syfte att öka produktionen till 3.3 Mton per år.

– Detta är ett mycket välkommet besked som ger oss möjlighet att fortsätta stärka produktiviteten i Garpenberg. Dessutom möter vi en ökad efterfrågan med ytterligare zink med världsledande hållbarhetsprestanda, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor, Boliden.

Produktionen i Garpenberg uppgår idag till cirka 3 Mton i årstakt vilket även varit högsta tillåtna volym inom befintligt miljötillstånd. Det nya miljötillståndet innebär bland annat att kapacitetsförstärkningar i transportinfrastrukturen kan inledas med inriktning att nå en produktionsvolym på 3.3 Mton 2023.

Miljötillståndet följer av att ett överklagande inte beviljats prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november 2021.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!