GruvaSvenska gruvföretag mer positiva än konkurrenterna inför 2013
04.02.2013 10:25 3 min lästid

Svenska gruvföretag mer positiva än konkurrenterna inför 2013

04.02.2013 10:25 3 min lästid

Endomines genomfu00f6r just nu kapacitetsutbyggnade av Pampalo. Foto: Endomines

3 av 4 företag tror på ökad tillväxt under 2013

Marcus Rosenholm
0

Svenska gruvföretag är mer positiva än sina internationella motsvarigheter när det gäller den närmaste framtiden. 3 av 4 företag tror på ökad tillväxt under 2013 och närmare 8 av 10 behöver nyanställa personal under året. Det visar Gruvbarometern där PwC för fjärde gången har undersökt synen på nuläge och framtid inom den svenska gruvindustrin.

– Trots en global oro ser vi en fortsatt svensk optimism bland de svenska gruvföretagen. 75 procent av gruvföretagen ser en ökad tillväxt under 2013 att jämföra med 38 procent i förra årets undersökning. Dessutom signalerar företagen för en tydlig exportökning under 2013. Några av de större svenska bolagen är mitt i offensiva satsningar under 2013, vilket naturligtvis får genomslag i vår undersökning, kommenterar Sten Håkansson branschansvarig för Metal & Mining vid PwC.

Investeringar och nyanställningar ökar under 2013
I kontrast till den globala trenden tänker svenska gruvföretag fortsätta satsa på investeringar under året. Till exempel menar 79 procent av de tillfrågade företagsledarna att de tänker öka satsningarna på prospektering och så många som 83 procent planerar att utöka produktionen.

I undersökningen framkommer även att företagen har fortsatt stora behov av att nyanställa personal. Förra årets resultat visade att svenska gruvföretags största knäckfråga för 2012 handlade om kompetensförsörjning där 43 procent var redo för nyanställningar. Nu har behoven blivit än större och hela 79 procent av företagen bedömer att deras behov av att nyanställa kommer att öka under 2013.

Här ökar gruvföretagen sina investeringar under 2013
Förväntade ökade investeringar 2013
Utbyggnad av kapacitet 83%
Prospektering 79%
Forskning och utveckling 67%
Miljörelaterade frågor 67%
Informationsteknologi 54%
Källa: PwC:s rapport Gruvbarometern 2013 (andel i procent)

– Glädjande är även att svenska företag inom branschen fortsätter att gå i främsta ledet när det gäller miljöfrågor. Efter prospektering och kapacitetsutbyggnad är nyinvesteringar kopplade till miljö det som branschen tänker satsa mest på, avslutar Sten Håkansson.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!