GasScandinavian Biogas får 135 miljoner i stöd
15/03/2021 2min lästid

Scandinavian Biogas får 135 miljoner i stöd

15/03/2021 2min lästid
Scandinavian Biogas får 135 miljoner i stöd

Fotograf: Ulf Isacson

Ska användas för att bygga om anläggningar i Stockholm till flytande biogas.

Scandinavian Biogas har beviljats 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet. Bidragen gäller projekt för utbyggnad av produktionskapacitet samt flytandegöring av den biogas som produceras vid bolagens anläggningar i Stockholmsregionen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Klimatklivet är ett stöd för att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Naturvårdsverket är de som beslutar vilka projekt som ska tilldelas stöd. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Projekten planeras påbörjas under 2021, och kommer sammanlagt att möjliggöra en årlig produktion av 235 GWh flytande biogas (LBG) i Stockholm. Det motsvarar ungefär 23,5 miljoner liter diesel.

Det är framför allt transportsektorn som allt oftare väljer biogas som en möjlighet att klara de ökade kraven på mindre klimatavtryck. Över hela Europa byggs nu ett nät av tankstationer för biogas för att klara de tunga transporternas krav. I Sverige har antalet tankstationer för biogas ökat med över 200 procent sedan 2018. I och med att den flytande biogasen (LBG), bara kräver en sjättedel av den tankvolym som gasformig biogas behöver så har möjligheten att transportera gasen och att tanka fordon med den blivit ett mycket intressant alternativ.

”Investeringsbidraget visar att Klimatklivet tror på våra projekt, och att vi har finansiell styrka att fullfölja dem. Detta är helt i linje med affärsområde Sveriges omställning till flytande biogas. Vi ser en markant ökad efterfrågan på flytande biogas både från nationella och europeiska kunder”, säger Michael Wallis Olausson, Affärsområdeschef för Sverige.

”Projekten i Stockholm är en viktig del i koncernens tillväxt och anpassning till en växande marknad med nya kundsegment. Bidragen från Klimatklivet är viktiga steg mot koncernens mål för 2024 som är att uppnå minst 700 GWh produktionskapacitet och en EBITDA marginal om minst 30 procent”, säger Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas koncernen

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!