GasEnergigaser – nyckel till omställning
14/12/2020 3min lästid

Energigaser – nyckel till omställning

14/12/2020 3min lästid
Energigaser – nyckel till omställning

Färjan Viking Grace drivs på flytande naturgas där huvuddelen av bränslet fortfarande är fossilt. Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige. Foto: Energigas Sverige

Branschaktuellt intervjuer Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige, som menar att politiken fokuserar för ensidigt på elektrifiering.

Energigaser är en nyckel till att både skala upp en hållbar inhemsk drivmedelsproduktion och minska utsläpp av växthusgaser, menar branschorganisationen Energigas Sverige.

Energigas kan sägas vara ett samlingsnamn på biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Särskilt naturgas och gasol är mycket viktiga för industrin, både som energikälla och som råvara genom att gasernas beståndsdelar behövs i slutprodukten.

– Viktigt att hålla i minnet är att även energigaser med fossilt ursprung är långt mycket bättre än kol, olja och övriga fossila alternativ, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Ett exempel är finlandsfärjan Viking Grace som drivs på flytande naturgas där huvuddelen av bränslet fortfarande är fossilt.  Ur klimat- och miljösynpunkt är detta ändå ljusår från traditionella fartygsbränslen, vilka fortfarande används i stor skala världen över. Med LNG minskar koldioxidutsläppen med 25 procent, och svavel och kväveutsläppen elimineras nästan helt jämfört med så kallad bunkerolja.

– Användning av gas är en möjliggörare för omställning till mer hållbar energianvändning. Naturgas och biogas är i grunden samma gas och därmed helt utbytbara. Under 2019 var andelen biogas i hela det västsvenska gasnätet – transmissionsnätet och distributionsnäten tillsammans – hela 26,2 procent. På samma sätt kan industrin byta ut naturgas mot biogas.

Maria Malmkvist är bekymrad över att politiker på både riksplanet och i EU inte ser möjligheterna med energigaser.

– Förra året chockhöjdes  skatten på naturgas för kraftvärme. Problemet är att de som drabbas av skatten redan beslutat att fasa ut naturgas till förmån för biogas i den takt biogas blir tillgänglig i stor skala. Detta trots att de redan betalar för sina koldioxidutsläpp via EU emissions trading system (EU ETS).

På samma sätt tar reglerna för elcertifikat och EU ETS inte hänsyn till inblandning av biogas i samdistribuerade gasnät. Företag inom EU ETS som använder samdistribuerad biogas får alltså inte tillgodoräkna sig biogasens klimatnytta.

– Det bromsar användning, men framförallt investeringar i biogasproduktion. Det är paradoxalt med tanke på de stora möjligheter vi ser med ökad biogasanvändning.

Maria Malmkvist menar att politiken fokuserar för ensidigt på elektrifiering.

– Vi har redan problem med effekt och kapacitetsbrist  i Sverige. Alla fordon kan inte heller elektrifieras och alla industriprocesser kan inte heller byta bort gasen. Alla olika förnybara alternativ kommer att behövas. Politiker behöver tänka bredare då gas kommer att spela en stor roll även i framtiden.

Och hon fortsätter

– Biogas är det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi och aktivt klimatarbete. Biologiskt avfall ger både drivmedel men även koncentrerad biogödsel som biprodukt. Biogas med gödsel från djurhållning som råvara minskar dessutom metangasutsläppen rejält inom jordbruket. Det blir därmed dubbel klimatnytta.

Sedan har vi även försörjningsaspekten, att Sverige som land ska minska sitt beroende av importerade drivmedel, för kanske främst tung trafik, parallellt med strävan om fossilfri fordonsflotta.

– Biogasmarknadsutredningen konstaterade i december förra året att den tekniska potentialen för rötning och förgasning är 30-37 TWh per år. Det är ett viktigt bidrag. Ett rimligt produktionsmål är 10 TWh år 2023 där sju TWh ska kunna komma från rötning av gödsel, hushållsavfall och från reningsverk och övriga tre från förgasning av skogsavfall eller andra tekniker. Biogas är därmed på allvar en viktig pusselbit i omställningen.

Text: Anders Edström Frejman

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!