GasPreemraff Göteborg utökar med vätgasanläggning
18/11/2019 3min lästid

Preemraff Göteborg utökar med vätgasanläggning

18/11/2019 3min lästid
Preemraff Göteborg utökar med vätgasanläggning

Vätgasanläggningen vid raffinaderiet i Göteborg. Foto: Preem

Investeringen uppgår till 635 miljoner kronor.

I somras invigdes Preems nya anläggning för produktion av
vätgas vid raffinaderiet i Göteborg. Investeringen uppgår till 635 miljoner
kronor och är avgörande för att Preem ska kunna öka den förnybara produktionen.

Vätgas används idag på många sätt. Ett stort
användningsområde är i raffinaderier där råolja omvandlas till bensin och
diesel. Preem planerar att kunna producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel
per år, för det krävs stora mängder vätgas. Gasen används både för att reducera
råbiooljan på syre och senare i processen för att rensa bort aromater, giftiga
kolväten, som man inte vill ha kvar i oljan.

– Den nya vätgasanläggningen möjliggör att vi kan frikoppla
den förnybara produktionen från produktionen av bensin och bensinkomponenter.
Tidigare fick vi vätgasen som en sidoprodukt från en anläggning som tillverkar
bensinkomponenter, berättar Mattias Backmark, chef för Affärsutveckling på
Preem.

För ett hållbart samhälle

Preems satsningar går i linje med regeringens mål om en
fossilfri fordonsflotta för att minska transporternas klimatpåverkan. Bolaget
har höga ambitioner och en vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart
samhälle.

– Vi har satt upp höga interna mål för oss själva till 2030.
Som ett led i det arbetet tittar vi på en rad olika projekt för att bygga ut
produktionen här i Göteborg. Vår nya vätgasanläggning är också en del av
arbetet och möjliggör att vi i ett senare skede kan expandera vår befintliga
förnybara produktionskapacitet ytterligare, säger Mattias Backmark och
fortsätter:

– Det finns en stark acceptans för förnybara drivmedel och
det handlar även om att ha rätt policys och lagstiftning på plats och det har
vi fått tack vare reduktionsplikten. Det ger goda förutsättningar för att driva
på utvecklingen åt rätt håll. Vi har två delprojekt för att expandera
vätgasproduktionen, ett som tittar på produktion av vätgas genom elektrolys.
Där används el för att dela upp vatten i vätgas och syre. Det innebär att man
helt slipper koldioxidutsläpp.

FAKTA

Preemraff Göteborg är ett medelstort hydroskimming refinery,
med kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja per år. Anläggningen
byggdes 1967 och har i dag cirka 250 medarbetare. Här produceras bland annat
Preem Evolution Diesel. Delar av raffinaderiet i Göteborg har byggts om till
ett bioraffinaderi – en Green Hydro Treater – där man kan mata förnybara
råvaror rakt in i tillverknings-processen och få en helt vanlig diesel. I dag
består matningen av råtalldiesel från SunPine, en restprodukt från den svenska
skogen.

Källa: Preem

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!