GasToalettavloppsvatten från lastfartyg blir till biogas
8/12/2021 1min lästid

Toalettavloppsvatten från lastfartyg blir till biogas

8/12/2021 1min lästid
Toalettavloppsvatten från lastfartyg blir till biogas

Nytt samarbete inleds kring förnybart bränsle. Foto: Gasum

Idag är det lagligt att släppa ut lastfartygens toalettavloppsvatten i Östersjön, även om det förvärrar dess övergödning. Därför ska Baltic Sea Action Group sammanföra aktörer i ett nytt Ship/t Waste Action-samarbete, där fartygens toalettavloppsvatten lämnas i hamnen och samlas upp för biogasproduktion.

I ett nytt samarbete ska lastfartygens toalettavloppsvatten omvandlas till biogasbränsle för tunga transportfordon. I samarbetet utvecklar Ship/t Waste Action en värdekedja för avfallshantering mellan olika aktörer, med start i HaminaKotka hamn, Finland.

– Vi kan nå vårt mål om ett renare Östersjön – ett fartyg, en hamn och ett land i taget. Allt avloppsvatten som lämnas i land minskar näringsbelastningen i havet. För att lyckas, behöver vi ett omfattande samarbete, säger Elisa Mikkolainen, projektledare på BSAG.

I samarbetet kommer finska vattenaktören Kymen Vesi behandla toalettavloppsvatten som lämnas av lastfartyg i HaminaKotka hamn. Sedan ska avloppsvattenslammet som genereras i processen bearbetas vid Gasums biogasanläggning och förvandlas till förnybar energi – biogas. Rederier som deltar är bland annat Meriaura, RABN, Essberger & Stolt Tankers, Utkilen och Maersk. Fartygsmäklarna representeras av C&C Port Agency, Dahlbergs Agency och GAC Finland och Autoyhtymä Vuorinen ansvarar för avloppsvattentransporterna.

– HaminaKotka hamn är den största allmänna hamnen i Finland och besöks av 2 500 lastfartyg varje år. Vi vill uppmuntra fartyg att lämna avloppsvatten i land. Mottagning och rening av toalettavloppsvatten är i linje med den cirkulära ekonomin, säger Suvi-Tuuli Lappalainen, utvecklingschef vid HaminaKotka hamn.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!