FörvaltningFastighetsägarna vill höja hyrorna med 2,5 procent
14.09.2020 14:44 3 min lästid

Fastighetsägarna vill höja hyrorna med 2,5 procent

14.09.2020 14:44 3 min lästid
Bild: Fastighetsägarna

Bild: Fastighetsägarna

Branschorganisationen motiverar hyreshöjningen med att det sker en positiv återhämtning i ekonomin

Marcus Rosenholm
0

I dag presenterade Fastighetsägarna sin nationella vägledning inför hyresförhandlingarna 2021. Branschorganisationen skriver att det finns utrymme att höja hyrorna med 2,5 procent under 2021.

– Den årliga förhandlingen handlar om hur mycket de framförhandlade bruksvärdeshyrorna ska justeras för att följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Fram till 2010 baserades den årliga hyresjusteringen på de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling. Sedan 2011 är det istället bostadskonsumenternas allmänna värderingar som ska styra. Det är en bra förändring, men ska det fungera så behöver hyrorna utvecklas i takt med den allmänna inkomstutvecklingen. Det är ju genom inkomsten som vi uttrycker våra värderingar i faktisk efterfrågan på exempelvis boendetjänster, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Coronapandemin har lett till ett kraftigt produktionsfall i den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutets (KI:s) senaste prognos spås BNP krympa med 4,3 procent i år i nominella termer (volymförändring plus förväntad inflation).

– I vår nationella vägledning ser vi ett utrymme att höja den allmänna hyresnivån i Sverige under nästa år med i snitt 2,5 procent. Givet de positiva prognoserna för svensk ekonomi under 2021 skulle en högre höjning kunna motiveras. Den stora osäkerheten när det gäller pandemins utveckling i vår omvärld talar dock för att en någon mindre justering är rimlig, fortsätter Tomas Ernhagen.

Den senaste statistiken tyder dock på att konjunkturnedgången redan har bottnat. 2021 räknar KI därför med att nominell BNP ska öka med 4,5 procent. Inkomsterna visar, som vanligt, upp ett betydligt stabilare utvecklingsmönster. I år spås timlönerna öka med 1,8 procent för att stiga med ytterligare 2,2 procent 2021. Disponibelinkomsterna spås öka med cirka tre procent. Mot den bakgrunden bedömer Fastighetsägarna att den allmänna hyresnivån bör justeras upp med i snitt 2,5 procent under 2021.

– Coronapandemin har påverkat hela samhället. Vi ser nu äntligen en ljusning i form av minskad smittspridning och att flera delar av samhället har kunnat starta om. Det är mycket glädjande. Även ekonomin vänder uppåt och under 2021 visar till exempel Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser att ekonomin väntas stärkas. Fastighetsägarna ser ett behov av en hyresjustering och det är viktigt att stärka hyresrättens position på bostadsmarknaden. Det behövs fler bostäder och hyresrätten är viktig för bostadsförsörjningen i Sverige, säger Anders Holmestig, VD på Fastighetsägarna Sverige.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!