FörvaltningFastpartner om efterfrågan – osäkra på större företag
6/07/2021 2min lästid

Fastpartner om efterfrågan – osäkra på större företag

6/07/2021 2min lästid
Fastpartner om efterfrågan – osäkra på större företag

Sven-Olof Johansson. Bildkälla Fastpartner

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet och kommenterar samtidigt framtiden

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

– I våra stadsdelscentrum har vi en fortsatt väldigt stark efterfrågan och i princip inga vakanser. Vi har en god dialog med kommunerna i dessa centrum. Efterfrågan här, men även på andra platser, är stark vad
gälller utbildningslokaler säger Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner

Efterfrågan den stora frågan
– Den just nu dominerande frågeställning för oss, likt många andra, fastighetsbolag med kontor, är vilka förändringar vi kommer se i höst på efterfrågan av kontor. För små och medelstora företag upplever vi frågan som odramatisk, och i denna kategori har vi sett en stark efterfrågan på lokaler under kvartalet. För större företag är vi mer osäkra säger Sven-Olof Johansson

Hyresintäkterna uppgick till 459,6 miljoner kronor (444,5), en ökning med 3,4 procent mot föregående år.

  • Hyresintäkterna ökade med 3,4% och uppgick till 922,3 (892,3) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 0,6% och uppgick till 642,2 (638,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (71,6)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2,6% och uppgick till 475,1 (463,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,60 (2,53) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 000 (950) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 020,6 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 215,6 (-112,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 505,1 (254,0) MSEK, per stamaktie av serie A 8,01 (1,23) kr.
  • Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!