FjärrvärmeKLART: Vattenfall säljer elnätet
17/01/2014 2min lästid

KLART: Vattenfall säljer elnätet

17/01/2014 2min lästid
KLART: Vattenfall säljer elnätet

Foto: Vattenfall

Vattenfall säljer sin majoritetsandel i elnätsbolaget ”Stromnetz Hamburg GmbH”

Vattenfall säljer sin majoritetsandel i elnätsbolaget ”Stromnetz Hamburg GmbH” till staden Hamburg. Staden har en option att även köpa fjärrvärmenätet år 2019. Idag äger Vattenfall 74,9 procent och staden Hamburg 25,1 procent av både el- och fjärrvärmenäten i Hamburg.

– Uppgörelsen är rimlig för samtliga parter och skapar samtidigt en grund för ett fortsatt bra samarbete med staden Hamburg. Tillsammans kan vi säkerställa en säker drift och framtidsinriktad utveckling av stadens energiförsörjning, säger Tuomo Hatakka, chef för region Kontinentaleuropa/ Storbritannien i Vattenfall.

Enligt överenskommelsen, som ännu ska godkännas av Hamburgs senat och styrelsen i Vattenfall, har värdet för hela elnätsbolaget preliminärt fastställts till 550 MEUR (cirka 4,8 miljarder SEK). Ett av parterna gemensamt utsett externt värderingsföretag kommer att fastställa det slutgiltiga värdet för bolaget, som enligt överenskommelsen dock lägst kan bli 495 MEUR (cirka 4,4 miljarder SEK). Genom försäljningen av elnätsverksamheten i Hamburg gör Vattenfall preliminärt en realisationsvinst på minst 300 MEUR (cirka 2,6 miljarder SEK).

Förutom ”Stromnetz Hamburg GmbH” (omkring 140 personer) omfattar affärsuppgörelsen även trafikanläggningsbolaget ”Vattenfall Europe Verkehrsanlagen GmbH” (omkring 130 personer), mätarbolaget ”Vattenfall Europe Metering GmbH” (omkring 100 personer) och nätservicebolaget ”Vattenfall Europe Netzservice GmbH” (omkring 580 personer). För mätar- och nätservicebolagen, som formellt övergår till staden Hamburg senast den 1 januari 2016 , ska en tillkommande köpeskilling på motsvarande sätt fastställas av det externa värderingsföretaget. Alla stödfunktioner relaterade till eldistributionsverksamheten inom till exempel inköp, data och personaladministration kommer likaså att övergå till staden Hamburg.

– Vi tycker att det är tråkigt att behöva sälja elnätsverksamheten, men kommer även framöver att ha en omfattande verksamhet i regionen och fortsätta utveckla vårt partnerskap med staden Hamburg, säger Tuomo Hatakka. Förutom fjärrvärmeverksamheten har vi idag mer än 750 000 el- och gaskunder i staden. Vi har också elproduktion, tradingverksamhet och viktiga kompetenscenter för den tyska vindkraften, elbilar och distribuerad elproduktion. Vi har dessutom många anställda som arbetar med avvecklingen av våra kärnkraftverk utanför Hamburg.

– Uppgörelsen innebär också att båda parter förbinder sig att avstå från rättsliga åtgärder som kunnat bli aktuella på grund av oklarheter om villkoren för fjärrvärmeverksamheten, säger Tuomo Hatakka

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!