Fjärrvärme​Stor satsning på fossilfri fjärrvärme
23/10/2018 2min lästid

​Stor satsning på fossilfri fjärrvärme

23/10/2018 2min lästid
​Stor satsning på fossilfri fjärrvärme

Solör Bionergis fjärrvärmeanläggning i Mölnlycke får till årsskiftet en ny oljepanna baserad på biooljan RME

Vid årsskiftet kommer arbetet vara klart

Solör Bioenergi, som driver fjärrvärmeanläggningen på Solstens industriområde i Mölnlycke, arbetar nu med att slutföra ombyggnationen för att ta en ny oljepanna i drift. Vid årsskiftet kommer arbetet vara klart, vilket innebär att kunderna då kommer att erhålla fjärrvärme baserad på fossilfri råvara.

– Sedan tidigare är fjärrvärmen i Mölnlycke och Landvetter certifierad enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det arbete vi nu gör hjälper oss att ta ytterligare ansvar för miljön och tillmötesgå våra kunders önskemål om grön värme, säger Ann-Sofie Ståhl, kundansvarig på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Fjärrvärmeanläggningen, som ligger i Solstens industriområde, förser idag villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter med fjärrvärme. Bland de större kunderna finns Härryda kommun, Förbo AB och Wallenstam. Varje år levereras cirka 50 GWh fjärrvärme, vilket motsvarar behovet av ca 6 miljoner liter olja.

I anläggningen finns en biobränslepanna, vars bränsle kommer från lokala aktörer och består av skogsbränslen så som sågspån och stamvedsflis. För att leveransen av fjärrvärme ska hålla hög kvalitet dygnet runt hela året behövs reservkapacitet och spetseffekt i form en oljepanna. Pannan används i huvudsak vintertid vid stark kyla och då det görs underhåll och reparationer av biopannan.

– Bränslet till den nya oljepannan kommer att vara bioolja av typen RME. Vi ser att bioolja i framtiden kommer att ersätta fossil olja varför den nya pannan är en viktig del i vårt arbete med att bli helt fossilfria, säger Hans Birger, regionchef Solör Bioenergi Fjärrvärme.

RME-olja framställs av rapsolja och metanol. RME minskar påverkan på växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som det bildas vid förbränningen.

Tidigare i år flyttades den nuvarande reservproduktionsanläggningen från Mölnlycke fabriker, på grund av den utveckling som sker där, till Orrekullens fjärrvärmecentral på Benarebyvägen där en ny panna installerades.

– Den nya oljepannan i Solstens industriområde innebär att behovet minskar av att använda den nya reservanläggningen på Orrekullen, säger Conny Eriksson, anläggningsansvarig på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!