Fastighets arkivFortsatt högtryck på kontorsmarknaden
02.09.2014 07:02 3 min lästid

Fortsatt högtryck på kontorsmarknaden

02.09.2014 07:02 3 min lästid

Stockholms kontorsmarknad är stekhet

Marcus Rosenholm
0

 Stockholms kontorsmarknad är stekhet och framtiden är fortsatt ljus. Åtminstone för den som hyr ut moderna kontorslokaler i attraktiva lägen. Det framkommer av rapporten Nordic City Report som offentliggörs idag. Bakom den omfattande redogörelsen står den globala fastighetsrådgivaren JLL.

Under det första halvåret 2014 var efterfrågan på kontorsfastigheter i Stockholm mycket hög. Andelen vakanser slutade vid halvårsskiftet på 9,1% – en siffra som inte understigits sedan 2011.

I centrala Stockholm är andelen lediga kontorsfastigheter 3,6% medan tillgången är något bättre i övriga innerstaden (5,4% vakanser av totalt kontorsbestånd). I tekniktäta Kista är andelen vakanser 13,1%. I takt med ett allt mer begränsat utbud i de mest centrala delarna är det nu i ytterområden som den största vakansnedgången noteras. Det är också i delmarknaden Solna/Sundbyberg som den största nyuthyrningsvolymen noteras där Arenastaden har attraherat stora hyresgäster såsom SEB och Telia.

Intresset bland investerare för delmarknader utanför city har också ökat i takt med ökad tillgång på kapital liksom ökad riskaptit.

Trots ett historiskt tryck på kontor i huvudstaden finns idag inga större byggprojekt planerade för att täcka efterfrågan. Av 210 000 nya kvadratmeter kontorsyta som förväntas vara färdigställda före slutet av 2016 är exempelvis redan 78% på förhand uthyrda.

Efter en periods stiltje ökade snitthyrorna generellt i Stockholm under det första halvåret. I centrala Stockholm är nu snitthyran 4 500 kronor per kvadratmeter och i övriga innerstaden 3 400 kronor per kvadratmeter. I Kista är medelhyran per kvadratmeter kontorsyta 2 200 kronor. Enligt JLL är ytterligare höjningar att vänta inom den närstående tiden.

Daniel Gorosch, VD JLL Sverige: ”Stockholm är och förblir Sveriges starkaste kontorsmarknad, trots att i synnerhet även Göteborg noterar rekordlåga vakanser och en ökad aktivitet på hyresmarknaden. Det visar sig inte minst i att Stockholm under det första halvåret i år stod för 41% av den totala transaktionsvolymen inom kontorsfastigheter.”

Den svenska kontorsmarknaden i siffror (2014 H1)

· Stockholm: Vakanserna i CBD (Central Business District) ligger på 3,6%

· Göteborg: Vakanserna i CBD är ca 3,5%

· Malmö: Vakanserna i CBD är 6,6 %

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!