2019-06-07 Affär avseende Slakthusområdet klar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/slakthusomradet-webb.jpg

Affär avseende Slakthusområdet klar

Fastighet Uthyrning

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 120 miljoner kronor.