2019-06-18 Hemfosa köper för 650 miljoner https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/eskilstuna-webb.jpg

Hemfosa köper för 650 miljoner

Flygbild över Eskilstuna. Foto: Joakim Serrander / Wikimedia commons
Transaktion

Hemfosa stärker sin närvaro i Eskilstuna genom förvärvet av tre centralt belägna fastigheter med kommunen som största hyresgäst.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor. De tre fastigheterna har en uthyrbar yta om totalt cirka 40 800 kvadratmeter och årliga hyresintäkter uppgår initialt till cirka 51 miljoner kronor. 

Hyresgäster Entréskolan, Realgymnasiet

Mälardalens Högskola, som idag är största hyresgäst med cirka hälften av ytan, planerar att omlokalisera till nya lokaler i Eskilstuna. Eskilstuna kommun kommer att ta över merparten av dessa ytor och tecknar 20-åriga hyresavtal. Verksamheten kommer utgöras av bland annat kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning samt kontor. Bland övriga hyresgäster återfinns till exempel Entréskolan, Realgymnasiet och Södermanlands Läns Landsting.

Passar portföljen mycket väl

Den ekonomiska vakansgraden uppgår till cirka 3 procent vid tillträdet. När Mälardalens Högskola lämnar kommer Hemfosa investera i anpassningar för de lokaler som kommunen tar över. Den genomsnittliga återstående avtalstiden är drygt 10 år, inklusive nytecknade avtal från 2020/2021. Tillträde ägde rum den 14 juni 2019.

– Dessa tre fastigheter i centrala Eskilstuna passar Hemfosas portfölj mycket väl. Genom förvärvet kompletterar vi befintligt bestånd i staden och får möjlighet att fortsätta utveckla vårt samarbete med Eskilstuna kommun. Därtill finns även en möjlig framtida byggrätt på en av fastigheterna, vilket kan möjliggöra ytterligare byggnader i detta fina läge, kommenterar Anna Alsborger, Transaktionschef för Hemfosa i ett pressmeddelande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!