2019-06-17 Hemfosa förvärvar i Mariestad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/hemfosa-vd-webb.jpg

Hemfosa förvärvar i Mariestad

Caroline Arehult, vd för Hemfosa. Bild: Hemfosa
Transaktion

Hemfosa ökar sin närvaro i Mariestad genom förvärvet av en fastighet med skolor, vård och rättsväsende, till ett underliggande fastighetsvärde om 274 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 25 byggnader, totalt 26 700 kvadratmeter uthyrbar yta, samt 30 hektar mark med grönytor och två byggrätter. Fastigheten inrymmer idag flera skolor, vårdlokaler och en kriminalvårdsanstalt, största hyresgäster är Kriminalvården, Mariestads kommun och Friskolan Mariestad.

Tillträde skedde i juni 2019

Fastigheten omfattar 25 byggnader, totalt 26 700 kvadratmeter uthyrbar yta, samt 30 hektar mark med grönytor och två byggrätter. Fastigheten inrymmer idag flera skolor, vårdlokaler och en kriminalvårdsanstalt, största hyresgäster är Kriminalvården, Mariestads kommun och Friskolan Mariestad.

Genomsnittlig återstående avtalslängd uppgår till 4,5 år och årliga hyresintäkter uppgår till cirka 20 miljoner kronor. Fastigheten har idag en uthyrningsgrad om 81 procent. Tillträde skedde i juni 2019.

– Genom förvärvet i Mariestad ökar vi vår befintliga närvaro på orten samtidigt som vi stärker vår relation med viktiga samhällsaktörer. Vi ser goda möjligheter att fylla upp fastighetens vakanta ytor och byggrätterna bidrar därtill med framtida projektmöjligheter. Med andra ord, ett förvärv som passar Hemfosa mycket väl, kommenterar Anna Alsborger, Transaktionschef på Hemfosa i ett pressmeddelande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!