2020-10-22 Wallenstam: ”Enorm efterfrågan på bostäder” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/hans-wallenstam-umami.jpg

Wallenstam: ”Enorm efterfrågan på bostäder”

Hans Wallenstam och projektet Umami
Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, presenterade delårsrapporten. Till höger: Umami easy living, Wallenstams bostadskoncept för företagsbostäder i Umami Park. Foto: Wallenstam
Fastighet
Förvaltning

– Vår pågående nybyggnation har i princip inte alls påverkats av pandemin, utan löper på enligt plan. Efterfrågan på bostäder är fortfarande enormt stor på de orter där vi verkar.
Det säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, när han presenterar delårsrapporten för 1 januari–30 september 2020.

Delårsrapporten för 1 januari –30 september 2020 visar:

  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 310 Mkr (304).
  • Hyresintäkterna ökar med 5 % och uppgår till 536 Mkr (510).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 187 Mkr (460), som i sin helhet kommer från värdetillväxt i nyproduktion (198).
  • Resultat efter skatt uppgår till 344 Mkr (463), motsvarande 1,1 kr per aktie (1,4).

Resultatet hittills för 2020 visar att Wallenstams verksamhet fungerar mycket bra. Tack vare vår affärsmodell kan vi även i osäkrare tider skapa resultat genom eget arbete. Vi fortsätter att leverera och kan vara stolta över det vi gör. Successivt fortsätter vi att skapa värde, för samhället, våra kunder och våra aktieägare, kommenterar Hans Wallstam.

I dagsläget står drygt 120 000 personer i Wallenstams egen kö till deras nyproducerade hyreslägenheter.
I det kommersiella beståndet finns det en osäkerhet gällande de mest utsatta branscherna. För vår del är det butiker och restauranger i entrévåningarna i våra fastigheter som har det tuffast, medan det är en god efterfrågan på våra kontorsytor.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!