FörvaltningAFA Fastigheter genomför komplex geoenergisatsning
24.04.2020 08:23 3 min lästid

AFA Fastigheter genomför komplex geoenergisatsning

24.04.2020 08:23 3 min lästid

En del i AFA Fastigheters hållbarhetsstrategi är att löpande förädla och modernisera fastigheterna. Bland annat ska Münchenbryggeriet rustas med geoenergiteknik. Foto: AFA Fastigheter

Implementerar två stora geoenergianläggningsprojekt i Stockholm.

Jessica Branschaktuellt
0

En del av AFA Fastigheters hållbarhetsstrategi är att löpande förädla och modernisera fastigheterna. Nu installerar fastighetsägaren geoenergiteknik i två av sina största fastigheter.

Fastigheten Sockerbetan 1 består av över 200 bostadslägenheter och ett flertal restauranger och butiker i entréplanen. Projektet startade i augusti 2019 med borrning av sammantaget 24 energibrunnar på de två innergårdarna, varje brunn är cirka 380 meter djup. När arbetet avslutas i april försörjer den nya geoanläggningen fastigheten med hela det årliga behovet av uppvärmning och varmvatten. Anläggningen ger dessutom möjlighet till egenproducerad kyla.

– Det är en utmaning att genomföra ett geoenergiprojekt av den här storleken i en bostadsfastighet mitt i centrala Stockholm. Det är komplext, särskilt när det gäller tid- och logistikplanering. Lokalerna i fastigheten har varit i full drift under arbetets gång och vi har verkat för att arbetet ska ha minimal påverkan på de boende i fastigheten, säger Stefan Hedengren i ett pressmeddelande.

Stora möjligheter för energiåtervinning

Münchenbryggeriet är en byggnad på över 50 000 kvadratmeter. Här har 54 energibrunnar, var och en 400 meter djup, samt drygt 4 mil rör för värmeväxling i brunnarna installerats. Värme- och kylpumparna ger möjlighet att flytta och återvinna energin inom fastigheten, berget under fastigheten utnyttjas som värme- och kyllager och pumparna drivs av 100 procent förnybar el. På taket planeras för installation av solceller. Den samlade energibesparingen beräknas uppgå till 63 procent.

– I detta projekt ser vi en fantastisk potential i att kunna återvinna och lagra den energi som vi tillför huset. Att använda berget som lagringskälla för att kunna spara energi och använda den när den behövs minskar kraftigt vårt behov av köpt energi, säger Stefan Hedengren, chef för Teknik och projekt på AFA Fastigheter.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!