Fastighet
1 min lästid

Skanska investerar miljonbelopp i exploateringsfastighet

10:e augusti 2016, 09:23
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Skanska har köpt exploateringsfastigheten Sinsenveien 51-53 av Axer Eiendom AS.

Nettoinvesteringen för bostadsändamål uppgår till NOK 360M, cirka 360 miljoner kronor (SEK), och bokförs av Skanska Norge i det tredje kvartalet 2016.

Fastigheten ligger i det attraktiva bostadsområdet Løren/Sinsen i centrala Oslo och omfattar 14 000 kvadratmeter. Skanskas långsiktiga mål är att utveckla 300-350 lägenheter inom projektet som planeras att genomföras i fyra faser från och med 2019.

Investeringen är den enskilt största som Skanska har gjort i en exploateringsfastighet i Norge sedan år 2000.

#bostad #fastighet #fastighetsförvärv #skanska #skanska norge
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0