Fastighet
11:e november 20153 min lästid

Falkenberg väljer FOJAB

11:e november 20153 min lästid
Falkenberg väljer FOJAB
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

FOJAB arkitekter står som vinnare i Falkenbergs kommuns tävling om ett nytt kunskaps- och kulturcentrum som bland annat omfattar ett nytt stadsbibliotek, ny gymnasieskola och förslag på stadsplan för hela kvarterets utveckling. Enligt tidplanen ska det nya kunskaps- och kulturcentrumet stå klart 2018.

I förslaget finns bibliotek med separata avdelningar för barn och vuxna, lokaler för gymnasieskolans teoretiska program, skolhälsovård, café med uteservering, en scen för happenings, musik, kultur och skapande, reception och en aula med plats för 150 åhörare. Kunskaps‐ och Kulturcentrum är gymnasieskolans gemensamma mötesplats och sammanhållande nav på campus. I förslaget för utveckling av hela kvarteret ingår även bl.a. 20.000 m2 bostäder, idrottshall, parkeringshus och sist men definitivt inte minst en ny centralt belägen stadspark.

Byggnaden ligger strategiskt placerad mitt emellan Stortorget och den nya stadsparken och skapar en naturlig mötesplats för Falkenbergsborna, kommunens föreningar, kulturverksamhet och näringsliv.

– Vi ser framför oss ett kvarter som blir en självklar samlingspunkt för alla Falkenbergsbor oavsett om man är elev på gymnasiet, vill besöka biblioteket, nyttja aulan, ta en fika i caféet, bor i anslutning eller bara vill hänga i parken, säger Charlotte Kristensson, uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för kunskapsmiljöer på FOJAB arkitekter.

Juryn lyfter fram det vinnande förslagets sätt att koppla den nya byggnaden till Stortorget och stadskärnan samt en genomarbetad analys av skolans program samt en genomgående stark arkitektonisk gestaltning. Ur juryns motivering: ”Utsikt-insikt är en vacker byggnad med en stark identitet. Den träffsäkra ordningen i kvarteret och relationen till stadskärnan förstärker på ett stiligt sätt stadens struktur och svit av platser och torg. Angreppssättet kan bilda norm för fortsatt förtätning av staden. Byggnadens gestaltning och uttryck ansluter på ett nutida sätt till andra offentliga byggnader i Falkenberg. Den principiella ordningen i byggnaden inger tillit för att byggnaden ska kunna bli funktionell och användbar.”

Gestaltningen av huvudbyggnaden består av flera sammansatta volymer som speglar dess innehåll, en formstark byggnad i tegel som har en tydlig egen karaktär samtidigt som den möter stadsteatern med respekt. Framför Kunskaps‐ och Kulturcentrums huvudentré skapas en vacker plats som kopplar byggnaden till stadskärnans befintliga torg och offentliga rum.

– Falkenbergs nya Kunskaps‐ och Kulturcentrum är en byggnad med stark karaktär och tydlig profil som tar tillvara kvalitéerna hos den befintliga bebyggelsen och är ett samtida uttalande som tillför staden en ny och inspirerande dimension. Det är en symbolbyggnad som bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten, säger Kjell Adamsson uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för fastighetsutveckling på FOJAB arkitekter.

Tävlingsförslaget kommer nu att ligga till grund för en ny detaljplan för hela kvarteret. Om arbetet går som planerat kommer kultur- & kunskapscentrum att börja byggas 2017 för att vara klart till höstterminen 2018.

#arkitekttävling #falkenberg #fojab #fojab arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0