2021-03-26 Odd Molly renodlar – fullt fokus på fastigheter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/Namnlost-1-7.jpg

Odd Molly renodlar – fullt fokus på fastigheter

Foto: Pixabay / Odd Molly
Foto: Pixabay / Odd Molly
Fastighet
Transport & Logistik

Odd Molly International AB renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Det framgår av ett pressmeddelande. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) om köpet av modeverksamheten.

Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter.

”Renodlingen av koncernen är i linje med vår långsiktiga strategi och skapar rätt förutsättningar och fokus för en snabb expansion inom vårt nya kärnområde. Genom renodlingen kan vi fortsätta att positionera oss som en betydande och aktiv aktör på den svenska marknaden för lager- och logistikfastigheter”, säger Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB, i pressmeddelandet.

Beslutet att renodla verksamheten är ett resultat av den strategiska översyn av legal struktur som inleddes under hösten 2020 och resulterade, som ett första steg, i att modeverksamheten i sin helhet sedan 1 januari 2021 bedrivs inom Odd Molly Sverige AB. I och med avtalet mellan modeverksamheten och WRSD, och skapandet av NFTG, fullföljs nu processen och renodlingen av koncernens verksamhet till ett fullt fokus på lager- och logistikfastigheter.

– Vi har en aggressiv tillväxtstrategi och vill fortsätta bygga vår fastighetsportfölj genom förvärv samt förädling och utveckling av intressanta projektportföljer. Renodlingen gör att verksamheten blir jämförbar med andra fastighetsbolag, ger oss finansiell flexibilitet samt förbättrar bolagets finansieringsvillkor på kapitalmarknaden. Vi bedömer att transaktionen med WRSD och renodlingen av koncernen är det bästa för de båda verksamheterna, ägarna och de anställda på såväl kort som lång sikt, säger Patrik Tillman.

Aktieägare i Odd Molly International AB representerande 61,8 procent har utfärdat rösträttsförbindelser inför årsstämman den 7 maj att rösta ja till försäljningen av modeverksamheten till WRSD. Mer information kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras publiceras den 8 april 2021.

QAP Legal Advisors har biträtt WRSD och Walthon Advokater har biträtt Odd Molly International AB (publ) i transaktionen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!