2020-11-24 Balder tar in tre miljarder på nyemission https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/Collage-balder.jpg

Balder tar in tre miljarder på nyemission

balder genomför en nyemisson
Balder genomför en riktad nyemission av 6,5 miljoner B-aktier. Foto: Balder och Pixabay
Fastighet

Fastighetsbolaget Balder har nu genomfört den riktade nyemissionen av 6,5 miljoner B-aktier.
Bolaget tillförs därmed nästan tre miljarder kronor före emissionskonstnader.

Teckningskursen i emissionen var 453 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett så kallat accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,75 procent mot stängningskursen den 23 november 2020.

Genom nyemissionen tillförs Balder cirka 2 945 miljoner kronor före emissionskostnader.
Tecknarna utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra nyemissionen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen, enligt ett pressmeddelande.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,61 procent i förhållande till antalet aktier och cirka
2,31 procent i förhållande till antalet röster i Balder genom att antalet utestående aktier ökar från
180 000 000 till 186 500 000 (fördelat på 11 229 432 aktier av serie A och 175 270 568 aktier av serie B)
och antalet röster ökar från 28 106 488,8 till 28 756 488,8.

Det var på årsstämman i maj som beslutet att genomföra en riktad nyemission togs.


Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!