2020-11-18 Castellum gör fastighetsaffär med Göteborgs stad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/castellum.jpg

Castellum gör fastighetsaffär med Göteborgs stad

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB. Bildkälla: Castellum
Byggindustrin
Fastighet

Nu är förhandlingarna klara och Castellum AB och Göteborgs kommun genomför en fastighetsaffär.
Castellum säljer en fastighet till staden i utbyte mot en markanvisning i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen.

Med anledning av samhällsutvecklingen i Frölunda-Högsbo-Sisjöområdet har kommunen sett över behoven för teknisk försörjning. Kommunen äger iingen lämplig bebyggbar mark i anslutning till området, men har identifierat den obebyggda fastigheten Kobbegården 152:1 som lämplig . Fastigheten ägs av Castellum.

Castellum ställde sig positiva till att avyttra fastigheten till Göteborgs kommun i utbyte mot ett annat utvecklingsprojekt.
I samband med förhandlingarna har parterna identifierat en byggrätt belägen norr om Nordstan i centrala Göteborg för detta ändamål.

Under fastighetsnämndens senaste sammanträde beslutades att kommunen förvärvar fastigheten Kobbegården 152:1 av Castellum, och att Castellum samtidigt tilldelas markanvisning för en byggrätt om ca 20-30 000 kvm BTA för kontors- och handelsytor och som bl.a. innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.

Den överenskomna köpeskillingen för fastigheten Kobbegården 152:1 uppgår till 23,5 miljoner kronor.

–  Jag ser det som ett typexempel på en win/win, en bra affär för bägge parter. Vi får bidra till stadsutvecklingen i centrum och kan samtidigt hjälpa staden med en viktig pusselbit i södra Göteborg, kommenterar Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!