2020-11-16 K2A gör sitt största förvärv någonsin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/uppsala-K2A.jpg

K2A gör sitt största förvärv någonsin

K2A förvärvar två fastigheter i Uppsala
K2A förvärvar två fastigheter i Uppsala från Midroc. Bild: K2A
Fastighet

K2A, Knaust & Andersson Fastigheter AB, har tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Uppsala från Midroc.
Där ska 216 hyresbostäder samt ett LSS-boende med 6 bostäder utvecklas.


Midroc kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A kommer därefter att tillträda fastigheterna efter färdigställande, vilket bedöms ske under andra halvåret 2023.
Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 470 miljoner kronor, vilket är K2A:s största förvärv hittills.

Fastigheterna Uppsala 50:1 och 50:2 är belägna i området Östra Sala backe, cirka 3 kilometer öster om Uppsala centralstation och länkar samman områdena Årsta och Sala backe.

Projekten är en del av ett större utvecklingsområde i Uppsala där totalt 3 000 bostäder planeras att byggas, varav cirka 700 bostäder har färdigställts.

Kvarteret kommer utgöras av 216 hyresbostäder, ett LSS-boende, garage samt ett mindre antal lokaler. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår 11 350 kvadratmeter med ett hyresvärde om cirka 22 miljoner kronor. Byggstart för projekten är planerad till första halvåret 2021 och projektet bedöms vara färdigställt under andra halvåret 2023.

Projekten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samtidigt som energiklassificeringen kommer att möta kravet Miljöbyggnad Guld. Byggnaderna kommer till mer än 50 procent att uppföras med trästomme och de färdigställda byggnaderna bedöms uppnå den högsta miljöklassen, mörkgrön, enligt K2A:s gröna ramverk.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!