2020-11-16 Castellum gör kontorsaffär för 1,5 miljarder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/casteullum.jpg

Castellum gör kontorsaffär för 1,5 miljarder

Henrik Saxborn, vd, Castellum.
Henrik Saxborn, vd, Castellum. Foto: Castellum
Fastighet

Castellum förvärvar en stor fastighetsportfölj i Helsingfors. Det handlar om fem fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 000 kvadratmeter.
Priset uppgår till 150 miljoner Euro, cirka 1,5 miljarder kronor.

Castellum ökar närvaron i Helsingfors genom bolagsförvärv av den finska fastighetskoncernen Lindström Invest. Fastighetsportföljen omfattar fem kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 36 000 kvm.

Samtliga fastigheter ligger i Kalasatama. Det är ett tidigare hamnområde som nu utvecklas till en stadsdel avsedd för 25 000 nya invånare och med 10 000 nya arbetsplatser.

– Som stor aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden ser vi ett växande intresse för utvecklingen i alla Nordens större städer. Kalasatama har stor potential att bli ett verkligt dynamiskt område. Genom att ta plats där stärker vi vår position i Helsingfors, där vi även har för avsikt att expandera ytterligare, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör i Castellum.

Transaktionen genomförs som en apportemission. Det innebärande att säljarna tillskjuter samtliga aktier i Lindström Invest Oy mot erhållande av 4 061 745 nyemitterade aktier i Castellum till en teckningskurs om 203,64 kronor per aktie. Det motsvarar ett totalt värde om cirka 827 Mkr kronor.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!