2020-10-29 Peab säljer fastigheter för 775 miljoner https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/Goran-Linder-affarsomradeschef-Peab2.jpg

Peab säljer fastigheter för 775 miljoner

Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling på Peab
Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling på Peab. Foto: Peab
Fastighet

Peab tecknar avtal om försäljning av tre hyresrättsprojekt och ett vårdboende.
Det totala försäljningsvärdet uppgår till 775 miljoner kronor.

Peab har tecknat avtal om försäljning av tre hyresrätter och en samhällsfastighet i form av ett vårdboende. Fastigheterna ska uppföras under perioden 2022-2024. Totalt rör det sig om 280 lägenheter. Försäljningsvärdet är 775 miljoner svenska kronor.

Ett hyresrättsprojekt i Malmö och ett i Partille säljs till Annehem Fastigheter, Peabs fastighetsbolag. Ett hyresrättsprojekt i Örebro säljs till en lokal aktör och ett vårdboende om 66 lägenheter säljs till SPP Fastigheter AB. Projekten kommer att uppföras i egen balansräkning och resultatavräknas vid frånträde.

– Den starka efterfrågan på hyresrätter och samhällsfastigheter har gett oss goda möjligheter att utveckla dessa fastigheter, och en bra bas för produktion kommande år för såväl Peabs projektutvecklingsverksamhet som andra affärsområden. Naturligtvis är det samtidigt glädjande att vi kan bidra till utbudet av olika boendeformer i våra svenska kommuner, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling på Peab.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!