2020-10-22 Minskat resande ger lägre resultat https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/jernhusen-2.jpg

Minskat resande ger lägre resultat

kerstin gillsbro, vd jernhusen
Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen. Foto: Jernhusen
Fastighet

Då coronakrisen lett till lägre intäkter och negativa värdeförändringar är resultatet för perioden avsevärt lägre än samma period föregående år. Det visar Jernhusens delårsrapport för januari – september.

–  Då coronakrisen lett till lägre intäkter och negativa värdeförändringar är resultatet för perioden avsevärt lägre än samma period föregående år. Många av Jernhusens hyresgäster har haft väsentligt lägre intäkter än tidigare till följd av minskade resenärsflöden, varför vi har valt att stödja dem med rabatter och genom att bevilja uppskov med hyresbetalning, kommenterar Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

De avtalade rabatterna ihop med minskad omsättningshyra och andra rörliga intäkter har hittills i år påverkat rörelseresultatet negativt med cirka 140 miljonerkronor. Även värdet på fastigheterna har påverkats och för perioden är de negativa värdeförändringarna 456 miljoner kronor Coronakrisen kan få effekt på resultatet även kommande kvartal men då inte lika kraftigt som hittills i år, bedömer Jernhusen.

Händelser under perioden:

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 073 (1 186) MSEK, en minskning med 10 procent till följd av lämnade hyresrabatter, lägre rörliga intäkter och sänkt bedömning av utfallet för omsättningshyror till följd av coronakrisen.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar minskade med 15 procent och uppgick till 500 (586) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 49 (833) MSEK. Resultatförändringen beror framförallt på negativa värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -53 (499) MSEK.
  • Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till 17 738 (17 922) MSEK. Minskningen beror på negativa värdeförändringar.
  • Nettouthyrningen uppgick totalt till 9 (19) MSEK, varav 8 (14) MSEK avsåg befintligt fastighetsbestånd och 0 (5) MSEK avsåg utvecklingsfastigheter.
  • Den 16 september emitterade Jernhusen en grön obligation om 300 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt, totalt har gröna obligationer om 800 MSEK emitterats under året.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!