2020-10-22 Stabil verksamhet i osäkra tider https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/akademiska-hus.jpg

Stabil verksamhet i osäkra tider

delårsrapport från Akademiska Hus
Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick det tredje kvartalet till 3 053 Mkr. Foto: Akademiska Hus
Fastighet

Akademiska Hus har ökat sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Bolaget har fortsatt god likviditet trots covid-19-pandemin. Det visar deras senaste delårsrapport.

Efter nedstängningen av all campusförlagd utbildning under vårterminen har lärosätena nu till stor del öppnat upp igen. Mycket sker dock fortfarande på distans och de flesta lärosäten har prioriterat campusundervisning för förstaårsstudenter och i mindre grupper för en så smittsäker verksamhet som möjligt. För Akademiska Hus innebär detta ett samarbete med lärosätena för att kunna nyttja lokalerna på andra sätt än tidigare och för att de i högre utsträckning kunna använda utemiljöerna till både möten och undervisning.

 – Många av våra kunder vittnar om det fysiska mötets stora betydelse för utbildning och forskning, men att det stora språnget i digitaliseringen av lärandemiljöer naturligtvis kommer att förändra mycket. Det är för tidigt att säga hur ökad distansundervisning kommer att påverka lokalbehovet långsiktigt och vilka krav som ställs på framtidens campus, men vi följer utvecklingen och kommande trender noga och har en nära dialog med lärosätena i dessa frågor, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Akademiska Hus har en fortsatt god likviditet trots covid-19-pandemin och intresset för gröna investeringar fortsätter att vara mycket stort. Som ett led i Akademiska Hus finansiella hållbarhetsarbete har bolaget emitterat sin andra gröna obligation på 1 500 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk, som har tilldelats den högsta möjliga ratingnivån – mörkgrön – av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. 

Delårsrapporten i sammandrag:

• Hyresintäkterna uppgick till 4 677 Mkr (4 584).

• Driftöverskottet uppgick till 3 477 Mkr (3 260).

• Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 053 Mkr (2 850).

• Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 588 Mkr (2 547) vilket motsvarar en ökning av ­fastighetsvärdet med 1,7 procent (3,0).

• Total finansieringskostnad uppgick till -543 Mkr (-935) varav värdeförändringar i finansiella instrument ­uppgick till -254 Mkr (-659).

• Resultatet före skatt uppgick till 4 388 Mkr (4 737) och periodens resultat till 3 474 Mkr (3 753).

• Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 241 Mkr (2 360).

• Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 5,1 procent (5,0) för de senaste 12 månaderna.


Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!